Uczą się, żeby profesjonalnie realizować projekty

Dla niektórych zaczął się okres urlopowy, lecz nie Fundacji Aktywności Obywatelskiej, która realizuje projekt „Koordynator – skuteczny lider II”.

Reklamy

W ostatnich dniach czerwca zakończyły się szkolenia w Biłgoraju i pierwszej grupie w Chełmie, a już w pierwszych dniach lipca rozpoczęliśmy szkolenia w Białej Podlaskiej i drugiej grupie w Chełmie. Szkolenia w ramach projektu są bezpłatne.

Fundacja Aktywności Obywatelskiej od listopada ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą „Koordynator – skuteczny lider II”, dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kierowniczek i kierowników projektów z terenu woj. lubelskiego w zakresie zarządzania projektami społecznymi.

To już druga edycja projektu szkoleniowego dla koordynatorów realizowanego przez FAO. Pierwsza edycja – „Koordynator- skuteczny lider! Rozwój umiejętności i kompetencji kierowników projektów społecznych z Lubelszczyzny” zakończyła się w październiku br. Sukces pierwszej edycji, zachęcił jej realizatorów do kontynuacji. W obecnej edycji przeszkolonych zostanie dwanaście grup piętnastoosobowych w następujących miastach: Lublin, Biała Podlaska, Zamość, Biłgoraj, Chełm, Parczew, Lubartów, Łuków, Puławy.

W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia dotyczące zarówno realizacji projektów m.in. aspekty prawne, aspekty finansowe realizacji projektów, sprawozdawczość, monitoring i ewaluacja, promocja projektów, jak i moduły z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju zawodowego czy zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie obejmuje łącznie 96 godzin i realizowane będzie w systemie mieszanym – część zajęć odbywać się będzie popołudniami (od godziny 16.30 do 19.45), część w soboty (9.00 – 16.00).

Projekt adresowany jest do kobiet i mężczyzn:
– zamieszkałych lub pracujących na terenie Lubelszczyzny
– pracujących w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowy o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie
– powyżej 18 roku życia
– zajmujących się realizacją projektów społecznych
– zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji
Priorytetowo traktowane będą kobiety, uczestnicy/uczestniczki z terenów wiejskich i małych miast oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Więcej informacji, regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.fao.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Maciąg-Pazik