3 marca 2024

UPZ i ZUS kontynuują współpracę – ZDJĘCIA

24 sierpnia 2021 r. odbyło się podpisanie umowy o współpracy między Uczelnią Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To kontynuacja trwającego już pięć lat porozumienia.

Reklamy

Umowę podpisali rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski i dr hab. inż. Zbigniew Wasąg, dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju.

Na mocy porozumienie Uczelnia i ZUS wyrażają gotować do wspólnej realizacji projektu „Akademia Ubezpieczeń Społecznych”. Projekt ten jest skierowany do studentów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych, a także pracowników ZUS i pracowników Uczelni. Ponadto porozumienie obejmuje prowadzenie przez ekspertów ZUS konsultacji i wykładów z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów UPZ, współorganizowanie konferencji poświęconych tematyce ubezpieczeń społecznych oraz edukacji w tym zakresie. Dzięki porozumieniu pracownicy naukowi UPZ mają możliwość publikowania w punktowanym kwartalniku naukowym „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Ponadto na mocy porozumienia Uczelnia Państwowa w Zamościu przyzna swoje indeksy trzem najlepszym finalistom Olimpiady organizowanej przez ZUS dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Reklamy

Uczelnia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych współdziałają ze sobą już od lat na różnych płaszczyznach. Studenci UPZ kierunku finanse i rachunkowość Uczelni Państwowej w Zamościu odbywają w ZUS staże i praktyki zawodowe, podczas których zdobywają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy.

(info i fot. Skafander / UPZ)


Zobacz też:

Wspomnienie Jerzego Leopolda Krzyżewskiego w pierwszą rocznicę śmierci

Wspomnienie Jerzego Leopolda Krzyżewskiego w pierwszą rocznicę śmierci


LubieHrubie na Instagramie