Uroczystość Czepkowania absolwentów UPZ – ZDJĘCIA

2 października 2020 r. w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu miała miejsce uroczystość tzw. Czepkowania, podczas której na pielęgniarki i pielęgniarzy pasowano pierwszych absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Reklamy

Podczas tego wydarzenia absolwentki pielęgniarstwa otrzymały czepki, natomiast absolwenci przypinki pielęgniarskie. Jest to powrót do chlubnych tradycji i pierwsze „Czepkowanie” pielęgniarek i pielęgniarzy w Zamościu od ponad 20 lat.

Te trzy lata studiów były bardzo ciekawe. Wykładowcy byli profesjonalni, a przy tym również bardzo sympatyczni i życzliwi. Teraz chciałbym kontynuować naukę na studiach magisterskich i jak najszybciej podjąć pracę w zawodzie – powiedział Sylwester Szmit, jeden z pierwszych absolwentów pielęgniarstwa w UPZ.

Reklamy

– Był to najlepszy czas w życiu. Poznałam tu świetnych ludzi i myślę, że studia na tym kierunku to duża lekcja życia, którą warto przeżyć i poczuć w sobie powołanie do zawodu. Dużo satysfakcji przyniosło mi wykonywanie czynności, o których wcześniej tylko teoretycznie się uczyłam lub czytałam w książkach, a na praktykach mogłam w końcu to wykonać – wspominała studia na pielęgniarstwie w UPZ Patrycja Bogucka.

Głównym bohaterom wydarzenia świętującym odbiór dyplomów ukończenia studiów I stopnia towarzyszyli przedstawiciele władz Uczelni, placówek ochrony zdrowia, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz wykładowcy. Zebranych powitała dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa UPZ. Następnie dokonano ceremonii „czepkowania” i wręczenia dyplomów, a także nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi i odśpiewanie Hymnu Pielęgniarek i Położnych.

Do absolwentek i absolwentów pielęgniarstwa słowa skierował rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski. W swoim wystąpieniu wspomniał zmarłego wykładowcę kierunku pielęgniarstwo prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Marczewskiego. Pamięć profesora uczczono minutą ciszy. Następnie rektor zwrócił się do głównych bohaterów wydarzenia.Podczas tej uroczystości otrzymacie państwo widoczny znak przynależności do bardzo ważnej i bardzo odpowiedzialnej grupy osób. Odpowiedzialnej za zdrowie i życie drugiego człowieka. Swoją pracą i zaangażowaniem w trakcie studiów udowodniliście, że zasłużyliście na to, aby znaleźć się w tym gronie. Wspomniał przy tym, że UPZ dokłada wszelkich starań, by studenci na kierunku pielęgniarstwo mieli coraz lepsze warunki kształcenia, czego przykładem jest budowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Hrubieszowskiej. Dodał również, że Uczelnia prowadzi starania, aby w Zamościu prowadzono studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo.

Do absolwentów i absolwentek kilka słów skierowała także dr n. med. Beata Biernacka, mówiąc, że odebrane dyplomy są wynikiem ich zdolności, wytrwałości w nauce oraz ciężkiej pracy, a ta niezwykła chwila, pozostanie w ich wspomnieniach na zawsze. Wyrażając dumę z osiągnięć studentów powiedziała, że czepek zobowiązuje do pielęgnowania tradycji zawodowych i jest niezwykle ceniony przez pacjentów oraz stanowi ogromny kapitał środowiska, ale przede wszystkim wiąże się z wielką odpowiedzialnością za najwyższą wartość, jaką jest życie ludzkie. Na koniec podziękowała władzom Uczelni, pracownikom Zakładu Pielęgniarstwa, a także pracownikom administracji.

W imieniu kończących studia głos zabrała starościna III roku Patrycja Bogucka, która krótko podsumowując minione trzy lata, podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie do zawodu. Ze szczególnymi podziękowaniami zwróciła się do opiekuna rocznika absolwentek i absolwentów mgr piel. Elżbiety Chmiel. W trakcie podziękowań nie zabrakło łez i wzruszenia.

Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła także przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Danuta Kusiak. – W jednym z wersów Hymnu Pielęgniarek i Położnych napisane jest „by cierpiącym przywrócić nadzieję”. Są to niezwykle mocne słowa, szczególnie wtedy, gdy nadzieja jest nikła. Wtedy pozostaje wasza obecność, uśmiech i dobroć serca. Chcę wyrazić uznanie za trud, jaki podjęliście wybierając zawód pielęgniarki i pielęgniarza. Opuszczenie murów Uczelni jest pierwszym etapem rozwoju zawodowego, a nasze zawody wymagają nieustannego kształcenia. Pragnę wyrazić radość, że na rynek pracy potrzebujący wykwalifikowanej kadry medycznej wchodzą pierwsi absolwenci pielęgniarstwa Uczelni Państwowej w Zamościu – gruntownie przygotowani, z kompetencjami i kwalifikacjami na wysokim poziomie.

Na zakończenie głos zabrał kanclerz UPZ Jerzy Korniluk. W swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania kierunku pielęgniarstwo. Wspomniał zasługi dla Uczelni zmarłego prof. Krzysztofa Marczewskiego oraz podziękował za zaangażowanie w organizację kierunku dr n. med. Magdalenie Bielacz, pierwszemu kierownikowi Zakładu Pielęgniarstwa UPZ. Kanclerz Uczelni wspomniał także o dobrej współpracy z dyrekcją Zamojskiego Szpitala Niepublicznego oraz Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Podkreślił też zaangażowanie w tworzenie kierunku pielęgniarstwo Joanny Walewander, sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Przyjęcie pielęgniarskiego czepka wyznacza przynależność do grupy zawodowej, wzmacnia poczucie przynależności do historii, tradycji, determinuje humanistyczne cele. Czepek jest oznaką wysokiej jakości pracy i opieki. Takie słowa, jak godność, misja i służba nigdy się w tym zawodzie nie starzeją. To wymagający i trudny, a zarazem piękny zawód o wymiarach: filozoficznym, społecznym i etycznym. Etyka jest jedna, a sytuacji w życiu zawodowym i prywatnym bardzo wiele i w tej mnogości postaw, oczekiwań czy praw i swobód różnych osób, czy grup społecznych nie można zatracić wzniosłej idei zawodu pielęgniarki. Dobro człowieka stanowi wartość najwyższą – powiedziała po uroczystości dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego UPZ.

Uroczyste „czepkowanie” zakończyło wspólne zdjęcie wykładowców i pierwszych absolwentów pielęgniarstwa w Uczelni Państwowej w Zamościu.


info i fot.: UPZ