22 czerwca 2024

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 6.10.2020 roku

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie informuje, że na dzień 6.10.2020 roku posiada następujące oferty pracy:

Reklamy

– lekarz-specjalista chorób wewnętrznych,

– lekarz-specjalista medycyny rodzinnej,

Reklamy

– lekarz-specjalista chirurgii ogólnej,

– lekarz-specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej,

Reklamy

– monter ociepleń budynków,

– pracownik obsługi kurnika,

– rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

– księgowy,

– palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania,

– operator sprzętu ciężkiego/ operator walca,

– inżynier budowy dróg,

– operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– robotnik gospodarczy,

– palacz,

– operator maszyn i urządzeń,

– sprzedawca.

Szczegółowych informacji udziela doradca klienta Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie ul. Leśmiana 11, tel/fax 84 535 30 62, 84 696 26 91.

(PUP)