W Zosinie prowadzono badania ankietowe na temat korupcji

Celem badań prowadzonych m.in. na przejściu granicznym w Zosinie było określenie ewentualnych zachowań korupcyjnych wśród pełniących służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Reklamy

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej dokonano wstępnej oceny badań ankietowych prowadzonych w przejściach granicznych.

Celem głównym tych badań, było określenie ewentualnych zachowań korupcyjnych wśród funkcjonariuszy pełniących służbę w trzech przejściach granicznych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (Dorohusk, Zosin, Hrebenne).

W badaniach brali udział pracownicy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Fundacji – Instytutu na rzecz Państwa Prawa w Lublinie oraz  funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej.

Dokonując wstępnej oceny prowadzonych badań,  można powiedzieć, że respondenci w zasadzie formułują pozytywną ocenę analizowanych kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej RP. Ta sytuacja wpływa na poprawny wizerunek formacji, jako całości i poszczególnych funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w przejściach granicznych między Polska i Ukrainą.


Info i foto: NOSG