Werbkowice: Spotkanie aktywizujące społeczność wiejską

W dniu 10 października 2012r. pracownik biura LGD „Lepsze Jutro” uczestniczył w spotkaniu aktywizującym społeczność wiejską, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Reklamy

W trakcie spotkania przedstawił informacje o inicjatywach podejmowanych przez LGD i operacjach w ramach osi 4 LEADER.

Poinformował także o ogłoszonym przez LGD konkursie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dotyczącym inicjatyw podejmowanych dla lokalnej społeczności.

Celem udziału w spotkaniu była aktywizacja społeczności lokalnej i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i tworzeniu wspólnot lokalnych.