Werbkowice: Stypendia Wójta za II semestr roku szkolnego 2012/2013

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko po raz kolejny ufundował ze środków własnych stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Reklamy

Za szczególne osiągnięcia w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości 150 zł. Łączenie pula środków przeznaczona na stypendia wyniosła 2100 zł.

Stypendia otrzymali:

ARTUR RYSZKIEWICZ, uczeń klasy VI a w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
W II semestrze 2012/2013 uczeń uzyskała średnią ocen 5,2. Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem na tle klasy. Chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą. ( II miejsce – powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, I miejsce – gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, I miejsce w szkolnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, I miejsce – konkurs „Licz się ze słowami”, IV miejsce – Międzyszkolny Konkurs „Bolesław Prus – życie i twórczość”)

PAULA WEREMCZUK, uczennica klasy VI b w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w ZS w Werbkowicach.
W II semestrze 2012/2013 uczennica uzyskał średnią ocen 5,8. Reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpus” z języka polskiego oraz laureatem I stopnia Olimpiady Wiedzy „Archimedes Plus” 21 edycji. Chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych.

KAROLINA JAROSZ, uczennica klasy III b w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
Średnia ocen 4,6. Godnie reprezentuje klasę, szkołę i region w zawodach i konkursach literackich, recytatorskich na wszystkich szczeblach. Reprezentowała szkołę i region na powiatowych obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w spektaklu pt. „Spotkania z poezją”. Efektem udziału w licznych konkursach są wysokie wyniki: -VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” – I miejsce GOK Werbkowice, I miejsce HDK Hrubieszów, udział w etapie wojewódzkim w Lublinie, „XVI Ogólnopolski Jesienny Konkurs Recytatorski”- I miejsce GOK Werbkowice (gminny), I miejsce GOK Trzeszczany (powiatowy), udział w finale WOK Lublin (wojewódzki) Gminny Konkurs Recytatorski im. S. Buczyńskiego -I nagroda GOK Werbkowice, Gminny Konkurs MISTRZ INTERPRETACJI – wyróżnienie GOK Werbkowice. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej. Uczestniczy w przedstawieniach teatralnych w GOK-u. Jest współautorką Kroniki Klasowej.

PAULINA WOŚ, uczennica klasy III b w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach.
W II semestrze 2012/2013 roku uczennica uzyskała średnią ocen 5,0. reprezentuje klasę, szkołę i region w konkursach literackich i plastycznych na wszystkich szczeblach. Uzyskała następujące wyniki w konkursach: Ogólnopolski Konkurs „Historyczny krąg” 2013 r. – wyróżnienie; Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zawsze niech będzie…”: 2013 r. – III miejsce; Regionalny Konkurs Plastyczny „Powstanie Styczniowe na Zamojszczyźnie” 2013 r. – I miejsce; Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Przywołać nastrój…” 2013 r. – I miejsce;. Chętnie bierze aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

JULIA KOWALSKA, uczennica klasy V w Szkole Podstawowej w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.
Średnia ocen 5,3. Uczennica brała udział w drugim etapie konkursu kuratoryjnego z przyrody. Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest aktywna społecznie.
KAROL SAPUTA, uczeń klasy III w Gimnazjum w Sahryniu w Zespole Szkół w Sahryniu.
Średnia ocen – 5,5. Brał udział w trzecim etapie konkursu matematycznego ZAGIMAK,
I miejsce w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Narkotyki – inna rzeczywistość”
I miejsce w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Nie truj się”. Uczeń jest systematyczny, aktywny, koleżeński. Odznacza się wielką kulturą osobistą i inteligencją. Chętnie bierze udział w różnego rodzaju konkursach, akademiach i akcjach. Jest zaangażowany w życie klasy i szkoły.

MICHAŁ SKINDZIER, uczeń klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie.
Uczeń uzyskała wysoką średnią ocen – 5,0 Brał udział w konkursach matematycznych organizowanych przez KO w Lublinie oraz konkursach matematycznych „SZPAK” przez /LSCDN Zamość. Uczeń wyróżniający się w sporcie reprezentował szkołę na igrzyskach gminnych w:
-Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców rocz.. 2000 i mł.,
-Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców rocz.. 2000 i mł.,- Ringo,-Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców rocz.. 2000 i mł.,. Jest ambitny i odpowiedzialny.

ALEKSANDRA KOZYRA, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach.
Uzyskała wysoką średnią ocen w szkole – 4,92. Uczennica reprezentowała szkołę w konkursie recytatorskim oraz brała udział w Międzyszkolnym konkursie na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu (I miejsce). Reprezentowała szkołę na zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy. Brała udział w zawodach tenisa stołowego indywidualny i grupowy oraz uczestniczyła w biegach przełajowych. Jest uczennica miłą, koleżeńską oraz ambitną. Chętnie angażują się w życie szkoły i klasy.

AGATA EMERLE, uczennica klasy I w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach.
Średnia ocen 4,92, zachowanie wzorowe. Uczennica reprezentowała szkołę w powiatowym konkursie wiedzy o Hubalu uczestniczyła w konkursach szkolnych oraz w uroczystościach wchodząc w skład pocztu sztandarowego. Uczennica reprezentuje szkołę na zewnątrz systematyczna, kulturalna, życzliwa, dużo wymagająca od siebie, aktywnie bierze udział w życiu szkoły i klasy jako członek samorządu szkolnego, inicjatorka i współorganizatorka akcji charytatywnych. zaangażowana w prowadzenie szkolnego sklepiku

KAROL KACPER WĄSOWICZ, uczeń klasy IV w Publicznej Szkole Podstawowej w Hostynnem Kolonii.
Średnia ocen -5,3. Udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i gminnym. Ucznia cechuje wysoka kultura osobista, jest zaangażowana w życie szkoły i klasy.

KAROLINA GAUDNIK, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Malicach.
Najwyższa średnia ocen w szkole -5,7 wzorowe zachowanie Najwyższy wynik na sprawdzianie szóstoklasisty–39pkt.,finalistka konkursu matematycznego „Szpak”, udział w konkursach kuratoryjnych: przyrodniczym – etap powiatowy i matematycznym -etap okręgowy; wyróżnienia i nagrody w gminnych konkursach recytatorskich Udział w licznych zawodach sportowych, V m-ce na rejonowych Igrzyskach w Tenisie Stołowym III miejsce w Współzawodnictwie Sportowym Szkół w Gminie Werbkowice. Pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego; godne reprezentowanie szkoły na różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Wysoka kultura osobista.

KAMILA KĄKOL, uczennica klasy VI w Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach.
Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, najwyższy wynik na sprawdzianie klasy szóstej Reprezentuje szkołę na zawodach drużynowych. Chętnie uczestniczy w konkursach recytatorskich. Godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości lokalnych, wysoka kultura osobista, bierze czyny udział w życiu szkoły i klasy.

ANNA ZAŁOGA, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Terebiniu.
Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen – 5,0. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce ,wzorowe zachowanie charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i dużym zaangażowaniem w życie szkoły.
Jest laureatem konkursów plastycznych –powiatowych , wojewódzkich.

TOMASZ SKOP, uczeń kl. V w Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach.
Średnia ocen 5,0. Uczeń uzdolniony artystycznie. Bierze czynny udział w działalności szkolnego zespołu wokalnego i teatralnego, które uświetniają swoimi występami imprezy szkolne i środowiskowe oraz reprezentują szkołę na zewnątrz. Cechuje go wysoka kultura osobista.

 

Sławomir Bednarczuk – UG Werbkowice.