Wizyta dowódcy niemieckiej obrony terytorialnej na Lubelszczyźnie

W dniach 6-7 sierpnia 2019 r. lubelska brygada OT gościła dowódcę Kommando Territoriale Aufgaben (KTA) gen. dyw. Carstena Breuera. Wizyta odbyła się na zaproszenie dowódcy WOT gen. dyw. Wiesława Kukuły i jest drugą wizytą przedstawicieli niemieckiej obrony terytorialnej w Polsce.

Reklamy

 

Głównym celem wizyty dowódcy KTA na Lubelszczyźnie było zapoznanie niemieckich partnerów zdziałaniami Wojsk Obrony Terytorialnej podczas sytuacji kryzysowych oraz systemem szkoleniowym żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.Wizyta wpisana jest w plan współpracy międzynarodowej WOT. Delegacja odwiedziła sztab2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie, obserwowałaszkolenie podstawowe żołnierzy – ochotników w Srebrzyszczu k. Chełma, a także szkolenie zintegrowane w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Pierwszym punktem wizytygen. dyw. Carstena Breuerabyła prezentacja elementów systemu reagowania kryzysowego WOT. Zaprezentowano, m.in. kompanijny moduł zadaniowy, czyli sprzęti wyposażenie 2 LBOT, służące do wspierania lokalnej społeczności podczas różnego rodzaju kataklizmów. Przedstawiono Zespół Oceny Wsparcia (ZOW)oraz Zespół Wsparcia Odbudowy (ZWO). W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

„Każde takie spotkanie jest bardzo pouczające – powiedział gen. dyw. Carsten Breuer – Celem tej wizyty jest wymiana informacji, która jest potrzebna, ponieważ mamy te same problemy, te same wyzwania stoją przed Polską i Niemcami. To nie tylko wyzwania obronne, ale też w dziedzinie rekrutacji czy utrzymania personelu w służbie”.

Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła mówiąc o celach wizyty zaznaczył: „Wizytazwiązana jest z aspektami taktycznymi, dlatego odwiedzamy jedną z naszych najlepszych brygad – brygadę lubelską, dowodzoną przez bardzo doświadczonych oficerów, by unaocznić panu generałowi i dać polskie wnioski z funkcjonowania tego typu formacji w terenie. Mówimy tutaj o współpracy na dwóch obszarach. Bardzo ważny jest obszar obronny, ale musimy pamiętać, że dziś to, co nas wszystkich łączy, to pewne wyzwania klimatyczne i związane z tym katastrofy naturalne, do których musimy się przygotować od strony niemilitarnego zarządzania kryzysowego”.

Kolejnym punktem była wizyta w Srebrzyszczu w powiecie chełmskim, gdzie trwa szkolenie podstawowe kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Na pasach taktycznych,partnerzyniemieccy mogli obserwować zajęcia ze strzelectwa, taktyki, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także porozmawiaćz instruktorami i żołnierzami – ochotnikami.

„Jestem pod wrażeniem tego, co tutaj dokonaliście w tak krótkim czasie. Widziałem wasze wyniki ze szkolenia strzeleckiego, to bardzo imponujące. Wiem, że wasza służba jest ciężka, ale to, co robicie jest wspaniałe. Jesteście silnym kręgosłupem obrony terytorialnej”. – powiedział do żołnierzy – ochotników generał Breuer.

Na koniec dwudniowej wizyty delegacja udała się na poligon do Nowej Dęby. Od 27 lipca br. trwa tutaj szkolenie zintegrowane dla ponad 600 żołnierzy OT z batalionu lubelskiego i bialskiego. Obserwowano, jak wygląda szkolenie w warunkach bojowych, a także zapoznano się z możliwościami szkoleniowymi OSPWL Nowa Dęba.

Niemiecka obrona terytorialna (KommandoTerritoriale Aufgaben – KTA) powstała w 2013 roku i jest bardzo mocno zorientowana na reagowanie kryzysowe. ObecnieKTAliczy 10 tysięcy żołnierzy, z czego połowa to żołnierze rezerwy, a połowa ochotnicy.

 

(info i fot. 2LBOT)