Wniosek o rehabilitację Żołnierza Wyklętego ppor. Romana Szczura ps. „Urszula”

Staraniem członków Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przygotowano wniosek o rehabilitację Żołnierza Wyklętego ppor. Romana Szczura ps. „Urszula” – uczestnika kampanii wrześniowej, dowódcę akcji na zamojskie więzienie, w wyniku której w maju 1946r. uwolnionych zostało ponad 300 więźniów, w tym wielu członków AK, ujętych przez UB i NKWD.

Reklamy

W złożonym do Sądu Okręgowego wniosku rodzina Romana Szczura wnosiła o uznanie za nieważny wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie o sygn. Sr. 714/49, wydanego w dniu 21 września 1949 r. na sesji wyjazdowej w Nowej Soli, na podstawie którego trzy dni później „Urszulę” przewieziono do więzienia nr 1 przy  ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu i wykonano na nim orzeczony wyrok śmierci.

W wyniku postanowienia z dnia 24 października br. Sąd odmówił jednak wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności w/w wyroku. Wskazano, iż z zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego stwierdzenie nieważności orzeczenia następuje na wniosek: […] krewnego w linii prostej, przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwa oraz małżonka; jak również organizacji zrzeszającej osoby represjonowane za działalność na rzecz niepoległego bytu Państwa Polskiego. […] Krewny w linii bocznej nie należy zatem do kręgu osób uprawnionych do złożenia w/w wniosku.

Z uwagi na powyższe, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz ze Stowarzyszeniem Internowanych Zamojszczyzny skierowały ponownie wniosek do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o uznanie za nieważne wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 21 września 1949r.- w załączeniu. O kolejnych rozstrzygnięciach Sądu w tej sprawie będziemy informować Państwa w następnych komunikatach prasowych.

Jednocześnie Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość apeluje do mieszkańców regionu o zgłaszanie miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych, przypadków osób zapomnianych historycznie. Biuro Związku (Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu- ul. Partyzantów 3, tel. 84 677 65 56) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Informujemy ponadto, iż dnia 9 grudnia br. nasz Związek organizuje kolejną uroczystość poświęconą Żołnierzowi Wyklętemu mjr Zenonowi Jachymkowi ps. „Wiktor”, upamiętniającą jego setną rocznicę urodzin. W/w uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 zbiórką przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Komarowie. W trakcie uroczystości odbędzie się m.in. koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz

pokaz filmu dokumentalnego poświęconego Zenononowi Jachymkowi ps. „Wiktor” pt.                          „Wyrok śmierci” w reż. Ewy Szakalickiej.

Już teraz zapraszamy do uczestniczenia w organizowanej uroczystości. Stosowne zaproszenia wyślemy w późniejszym terminie.

 

Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość