Wnioski o dotacje w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Klub Przedszkolaka w Dziekanowie”, Szkoła Podstawowa w Stefankowicach o dofinansowanie projektu pn.: „Przedszkole w MOJEJ szkole – Wilczęta”, a Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy chodnika.

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Klub Przedszkolaka w Dziekanowie” w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje utworzenie punktu przedszkolnego dla grupy 25 dzieci w wieku 3-5 lat. Jego rozpoczęcie zaplanowano na 1 sierpnia 2009 r., a zakończenie na 30 lipca 2012 r. Całkowita wartość projektu, w ciągu trzech lat, wynosi: 199.306 zł, w tym planowane dofinansowanie z EFS: 196.306 zł.

***

Szkoła Podstawowa w Stefankowicach złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przedszkole w MOJEJ szkole – Wilczęta” w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje utworzenie punktu przedszkolnego dla grupy 55 dzieci w wieku 3-5 lat. Jego rozpoczęcie zaplanowano na 3 sierpnia 2009 r., a zakończenie na 30 czerwca 2012 r. Całkowita wartość projektu, w ciągu trzech lat, wynosi: 417.582 zł, w tym planowane dofinansowanie z EFS: 403.182 zł.

***

Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 111142 L w m. Moniatycze, km 0+003.00 ÷ 0+489.00” w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”. W ramach planowanej inwestycji ma powstać odcinek chodnika o łącznej długości 486 m, prowadzący od skrzyżowania drogi gminnej z powiatową (w pobliżu kościoła) do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach. Realizacja inwestycji planowana jest na okres: kwiecień – sierpień 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 200.500 zł, w tym dofinansowanie: 100.200 zł.

info
UG Hrubieszów

Hrubieszow 2008-12-05