Nowy Zarząd MKS UNIA Hrubieszów

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Frekwencja zadowalająca, cała sala Kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury była wypełniona. Nowym prezesem został wybrany Tadeusz Romaszko.

W dniu 04.12.2008r. o godz. 18.00 w Sali Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MKS „Unia”.

Reklamy

Na zebraniu były obecne władze miasta Hrubieszowa, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, zawodnicy, trenerzy, kibice, jak również członkowie MKS „Unia”. Frekwencja zadowalająca, cała sala Kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury była wypełniona.

Początek zebrania zaczął się od wyboru przewodniczącego zebrania – został nim pan Leszek Kryszczuk. Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu zebrania, przystąpiono do wyboru komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków.

Po stwierdzeniu prawomocności Zebrania przystąpiono do prezentacji sprawozdania za ostatni okres kadencji ustępującego Zarządu, jak i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Następnie wszyscy członkowie klubu przystali do głosowania i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zakończono głosowanie, w którym wszyscy członkowie klubu zgodnie udzielili absolutorium po czym przystąpiono do dyskusji.

Były wystąpienia, które podsumowywały działalność ustępującego Zarządu, wzajemne podziękowania, pojawiły się sugestie, wnioski, a także nowe propozycje i podpowiedzi dla przyszłego nowego Zarządu.

Jeśli już piszę o podziękowaniach to warto zaznaczyć o wyróżnieniu Agnieszki Łatki, która została przez pana Tadeusza Romaszko i Roberta Łukasiewicza nagrodzona upominkami za wybitne osiągnięcia sportowe.

Po zakończeniu dyskusji przyszła pora na zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.

Oto zgłoszeni kandydaci do Zarządu klubu:

1. Buczak Jan
2. Jóźwik Krzysztof
3. Laskowski Jan
4. Łuczkiewicz Stanisław
5. Łukasiewicz Robert
6. Nowak Marcin
7. Romaszko Tadeusz.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:

1. Piotr Wierzbicki
2. Szuper Mirosław
3. Magdziak Tomasz.

Na prawidłowością przebiegu głosowania czuwała komisja skrutacyjna, której przewodniczącym został pan Leszek Tarnawski.

Wyniki wyborów

Skład nowego pięcioosobowego zarządu:

1. Prezes – Tadeusz Romaszko
2. Vice prezes – Robert Łukasiewicz
3. Skarbnik – Jan Laskowski
4. Sekretarz – Stanisław Łuczkiewicz
5. Członek – Krzysztof Jóźwik

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Piotr Wierzbicki – przewodniczący
2. Mirosław Szuper – sekretarz
3. Tomasz Magdziak – członek.

Ostatnim punktem zebrania było przyjęcie uchwał Walnego Zebrania, po czym nastąpiło zakończenie obrad.

tekst:
Józek

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-12-05