18 lipca 2024

Wokół Wielkanocnej Nadziei

Już po raz piąty Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza akcję „Wokół Wielkanocnej Nadziei” mającą na celu zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy.

Reklamy

Akcja organizowana jest przy współpracy:
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,
– Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Regionalny w Hrubieszowie,
– Stowarzyszenia Nieobojętni,
– Szkolnego Koła Caritas i Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
– Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów.

Patronat nad projektem objęli: Wójt Gminy Hrubieszów pan Jana Mołodeckiego i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pan Andrzej Szkudziński.

Reklamy

W ramach akcji organizowana jest V EDYCJA KONKURSU „WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI” na:
– palmę świąteczną,
– kartkę świąteczną,
– wielkanocną pisankę
– stroik świąteczny.

Konkurs rozpoczyna się 18 lutego 2008 r. i trwać będzie do 5 marca 2008 r.

Reklamy

***

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:
– integracja dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) gminy i miasta Hrubieszowa we wspólnej akcji;
– rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych;
– inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności, współdziałania w grupie, podejmowania trafnych decyzji;
– podejmowanie współpracy z instytucjami.

Czas trwania konkursu:
konkurs trwać będzie od 18 lutego 2008 r. do 5 marca 2008 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 marca 2008 r., ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 kwietnia 2008r.

Zgłoszenie do konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji.

Termin oddawania prac:
Prace konkursowe w dowolnej technice i formie należy złożyć do dnia 5 marca 2008 r.w:
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul. Prusa 8
– Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18 a ;na nazwisko Beaty Tomaszczuk.

Do prac należy dołączyć zbiorczą kartę uczestników konkursu wraz z opiekunem lub opiekunami. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, wiek oraz dokładny adres szkoły, do której uczęszcza lub instytucji, w której przebywa lub jest podopiecznym.

Ocena prac:
Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie i przy kościołach parafialnych
w dniach 9 i 16 marzec 2008 r. Zebrane fundusze przez wolontariuszy zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z gminy i miasta Hrubieszowa.

Kryteria ocen:
użytkowe: pomysłowość, oryginalność, czytelność, niekonwencjonalność;
techniczne: stopień zaawansowania technicznego i plastycznego;

Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów. Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych i publikację wyników w Internecie.

W związku z akcją Wokół Wielkanocnej Nadziei odbywać się będą kwesty na terenie miasta i gminy Hrubieszów w dniach od 7 marca do 18 marca 2007 r.

Organizatorzy zapraszają do współpracy !