24 lipca 2024

Wolne środki finansowe PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje, że posiada wolne środki finansowe z funduszu pracy na realizację następujących form zatrudnienia:

Reklamy

– staże,
– przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
– prace interwencyjne,
– roboty publiczne,
– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
– szkolenia.

Reklamy

Zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne do składania stosownych wniosków w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie przy ul. Łaziennej 5 lub pod numerem tel. (084) 696 26 91 – 92 oraz na stronie internetowej www.puphrubieszow.pl >>