19 czerwca 2024

Nowe umiejętności – nowe możliwości

W środę 6 sierpnia 2008 r. w restauracji Staropolska odbyło się seminarium zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny na temat realizowanego przez nią programu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”.

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Reklamy

***

Reklamy

Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

***

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
– są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej;
– nie są zarejestrowane w PUP jako osoby poszukujące pracy;
– są w wieku powyżej 45 roku życia;
– posiadają wykształcenie co najwyżej średnie;
– z własnej inicjatywy chcą nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje;

***

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:
– „Obsługa komputera od podstaw z jęz. angielskim” (180 godz. w tym 100 godz. języka angielskiego);
– „Język angielski dla początkujących i średniozaawansowanych z modułem informatycznym” (180 godz., w tym 60 godz. moduł informatycznym);
– „Prawo jazdy kategorii „B” z językiem angielskim” (180 godz., w tym 120 godz. jęz. angielskiego);
– „Prawo jazdy kategorii „C+E” z jęz. angielskim” (180 godz., w tym 130 godzin
j. angielskiego);
– „Prawo jazdy kategorii „D” z jęz. angielskim” (180 godz. w tym 120 godzin jęz. angielskiego).

***

Każde ze szkoleń rozpoczynać będzie moduł z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego, twórczego myślenia, innowacyjności, umiejętności zarządzania czasem oraz technik szybkiego uczenia się.

***

Uczestnikom projektu zapewniamy:
– materiały szkoleniowe;
– zwrot kosztów dojazdu (najtańszym środkiem komunikacji publicznej);
– ubezpieczenie NW;
– poczęstunek;
– certyfikat / zaświadczenie;

SZKOLENIA SĄ NIEODPŁATNE!!!

***

Projekt swoim zasięgiem obejmuje pięć powiatów: chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski oraz zamojski.
Łącznie w projekcie weźmie udział 120 osób.

***

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:

Filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Hrubieszowie
Plac Wolności 15 (I piętro)
tel. 084 696 54 77

lub na stronie: www.fundacja.lublin.pl >>

zobacz zdjęcia >>