16 lipca 2024

Życie w krainie Gotów

Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania otrzymało decyzję o dofinansowaniu złożonego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projektu pod nazwą „Życie w krainie Gotów – promocja i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego wsi Masłomęcz”.

Reklamy

Projekt realizowany będzie w ramach działania 4.1 „Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Reklamy

Projekt opiewa na kwotę 41.000 zł, w tym dofinansowanie z FIO ma wynieść 25.000 zł. Ma być realizowany w okresie od sierpnia do października 2008 r.

Reklamy

Celem projektu jest promocja oraz przywracanie tożsamości dziedzictwa kulturowego, rodzimej tradycji wsi Masłomęcz poprzez zdobycie przez mieszkańców Masłomęcza potrzebnych umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią stworzenie oferty edukacyjno – turystycznej jako zaczątek wioski tematycznej poprzez odtwarzanie i popularyzowanie swojego dziedzictwa kulturowego, a zarazem narodowego w regionie i kraju przy współpracy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, partnerami społecznymi oraz młodzieżą.

Ostatecznym efektem projektu będzie stworzenie „Gockiej Zagrody”, w której będzie prezentowane dziedzictwo kulturowe, tradycje, obrzędy i zwyczaje wsi Masłomęcz przez grupę 20 przeszkolonych mieszkańców. Pierwszym elementem realizacji projektu będzie zorganizowanie „Gockiej biesiady” w Masłomęczu, w dniu 9 sierpnia 2008 r.