3 marca 2024

Współczesna szkoła powinna wykorzystywać multimedia

Stosowanie nowoczesnych technologii podczas zajęć w szkołach jest potrzebne – uważają uczestnicy sondy opinii przeprowadzonej w sierpniu 2013 r. w Warszawie. Narzędziem, które może pomóc nauczycielom w przygotowaniu nowoczesnych lekcji jest portal Scholaris. W nowym roku szkolnym wprowadzono w nim wiele zmian funkcjonalnych. Możliwość korzystania z portalu za pomocą urządzeń mobilnych oraz przystosowanie nowych zasobów do potrzeb osób niepełnosprawnych to tylko niektóre z nich.

Reklamy

Warszawa, U progu nowego roku szkolnego przeprowadzona została sonda opinii na temat oczekiwań wobec współczesnego szkolnictwa. Zdaniem rozmówców nowoczesna edukacja powinna dbać o potrzeby jednostki i umożliwiać rozwój talentów. Ważne jest również, aby była „skierowana na praktykę, a nie tylko na suchą teorię”.

Według uczestników sondy dzisiejsi uczniowie zostali „wychowani z komputerem”, dlatego powinni mieć styczność z nowymi technologiami od początku edukacji. Zdaniem pytanych nowoczesna szkoła to taka, w której wykorzystuje się internet, tablety i laptopy. Elementem lekcji są w niej pokazy zdjęć, filmów, czy prezentacje multimedialne. – Człowiek szybciej przyswaja obrazki, taka wiedza jest lepiej wchłaniana i zapamiętywana – mówi jeden z pytanych.

Reklamy

W opinii uczestników sondy, współczesny nauczyciel powinien przede wszystkim w interesujący sposób przekazywać wiedzę. Pytani mówili także, że nowoczesny pedagog musi „dobrze znać się na komputerach” i wykorzystywać wszystkie dostępne źródła informacji, łącznie z internetem. Zwracali jednak uwagę na konieczność weryfikacji materiałów znalezionych w sieci. Wszyscy uczestnicy sondy byli również zdania, że korzystanie przez nauczycieli z rzetelnego portalu wiedzy jest dobrym pomysłem. Ich zdaniem taki serwis ułatwi pracę pedagogów i skróci czas potrzebny na przygotowanie lekcji.

Portal Scholaris (www.scholaris.pl) od kilku lat udostępnia nauczycielom bezpłatne, multimedialne materiały edukacyjne. Są to gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, prezentacje, filmy, grafiki i wiele innych. Od nowego roku szkolnego w portalu wprowadzono istotne zmiany funkcjonalne. Najważniejszymi z nich są: udoskonalenie wyszukiwarki, przystosowanie nowych zasobów do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwienie łatwiejszego korzystania z portalu na urządzeniach mobilnych (tablet, smartphone) oraz oddanie do dyspozycji nauczycieli nowego kreatora do tworzenia własnych prezentacji. Celem zmian jest umożliwienie bardziej intuicyjnego korzystania z serwisu, nowe uporządkowanie zasobów oraz przypisanie wszystkich zgromadzonych materiałów do wymogów nowej podstawy programowej.

Od momentu powstania portal Scholaris przechodził liczne modyfikacje. Przeprowadziliśmy badania wśród nauczycieli, które pozwoliły nam na poznanie ich oczekiwań i potrzeb. Wprowadzane właśnie nowe funkcjonalności mają na celu spełnić te oczekiwania. Naszym celem jest również umożliwienie korzystania z portalu jak największej grupie odbiorców, dlatego nowo pozyskiwane materiały zdecydowaliśmy się dostosowywać do wymagań Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Dzięki wolnym licencjom oraz stosowaniu otwartych standardów zapisu i wymiany danych, dostęp do tych materiałów jest możliwie najszerszy. Zmiany technologiczne to wyjście naprzeciw potrzebom nowoczesnej edukacji i kolejny krok w stronę Cyfrowej Szkoły – podsumowuje Krzysztof Nierojewski, koordynator projektu Scholaris.

 

***


Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli (www.scholaris.pl) zawiera ponad 26 tys. multimedialnych, zgodnych z nową podstawą programową, materiałów dotyczących wszystkich przedmiotów, od gier dla trzylatków, po zagadnienia energii jądrowej. Jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacji (od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych), ale także do uczniów, którzy w ciekawy sposób chcą pogłębiać swoją wiedzę.

Scholaris to projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Scholaris  jest także częścią rządowego programu rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa Szkoła (www.cyfrowaszkola.men.gov.pl).