29 maja 2024

Współpraca ze szwedzką Gwardią Krajową [ZDJĘCIA]

22 marca 2023 r. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej gościła delegacja szwedzkiej Gwardii Krajowej, pod przewodnictwem dowódcy Pani generał dyw. Laury Swaan Wrede. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń między Formacjami oraz wypracowano koncepcję współpracy pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi – Centrum Szkolenia WOT i National Home Guard Combat School.

22 marca br. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz gościł w siedzibie Dowództwa WOT delegację szwedzkiej Gwardii Krajowej na czele z Panią generał dyw. Laurą Swaan Wrede – dowódca Formacji. W spotkaniu uczestniczył również dowódca 2 Lubelskiej Brygady OT płk Zbigniew Krzyszczuk.

Jak podkreśla Dowódca Terytorialsów: To pierwsza wizyta w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie pierwsze spotkanie z Panią Generał. Bardzo oczekiwałem tej wizyty, mając na uwadze prowadzoną już wcześniej współpracę z Gwardią Krajową Szwecji. W składzie delegacji znalazł się Starszy Podoficer Dowództwa GN Szwecji i komendant ośrodka szkolenia. To wskazuje na moje plany współpracy ze szwedzką formacją ochotniczą i terytorialną. Bardzo duże zainteresowanie Pani Generał wzbudził program szkolenia podmiotów pozawojskowych (Narodowy Program Przysposobienia Wojskowego), jako forma budowania odporności społeczeństwa.

Podczas spotkania strony wymieniły się doświadczeniami oraz wypracowały decyzję o rozpoczęciu współpracy pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi polskich i szwedzkich Terytorialsów. Po spotkaniu delegacja została zaproszona do obserwacji pokazu zajęć taktycznych, m.in. pokazu strzeleckiego, strzelania za przesłon, pokazu zabezpieczenia medycznego, przygotowanych przez 2 Lubelską Brygadę OT i 9 Łódzką Brygadę OT oraz batalion dowodzenia WOT i SP Sonda. 

Partnerską brygadą polskiej obrony terytorialnej dla szwedzkiej Formacji jest 2 Lubelska Brygada OT. – Liderem współpracy z GN Szwecji pozostaje dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który zaprezentował wyposażenie, wyszkolenie oraz entuzjazm żołnierzy terytorialnej służby wojskowej do realizacji zadań bojowych, ale również wsparcia lokalnych społeczności – dodał gen. bryg. Maciej Klisz.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej nawiązała formalną współpracę ze Szwedami w 2017 roku. Pierwsza wizyta na Lubelszczyźnie miała miejsce w październiku 2018 roku. Na początku kwietnia 2019 r. dowódca 2 LBOT płk Tadeusz Nastarowicz przebywał z wizytą w ośrodku szkoleniowym w miejscowości Kosta w Szwecji. Dowódca i towarzyszący mu oficerowie lubelskiej brygady obserwowali ćwiczenia szwedzkich Terytorialsów i planowali wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe. Wizyta dała możliwość bliższego zapoznania się z systemem szkoleniowym, uzbrojeniem i wyposażeniem Szwedzkiej Gwardii Krajowej.

Nie należy również zapominać o inspirującej roli Pani gen. dyw. Laury Swaan Wrede dla wszystkich kobiet służących zarówno w WOT, jak i całych siłach zbrojnych. Pani Generał stanowi wzór do naśladowania oraz pokazuje, że kobiety doskonale odnajdują się na stanowiskach dowódczych w wojsku.

***

Szwedzka Gwardia Krajowa, czyli Hemvärnet (w dosłownym tłumaczeniu obrona domu) istnieje od 1940 roku i jest oddzielnym rodzajem wojsk w Siłach Zbrojnych Szwecji. Formacja pełni funkcję wyspecjalizowanego elementu rezerwy mobilizacyjnej wojsk operacyjnych. Jej misją w czasie pokoju jest pomoc w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, a także udzielaniu wszechstronnej pomocy społeczeństwu w przypadkach ciężkich sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe. W czasie wojny głównym zdaniem Gwardii Krajowej jest ochrona i obrona infrastruktury i obiektów istotnych dla obronności państwa.info i fot. 2LBOT


Zobacz też:

Hrubieszów: Projekt uchwały w sprawie nadania boiskom sportowym przy Dwójce imienia Marka Kitlińskiego wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad Rady Miejskiej

Hrubieszów: Projekt uchwały w sprawie nadania boiskom sportowym przy Dwójce imienia Marka Kitlińskiego wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad Rady Miejskiej


Zerknij na Instagram →