17 kwietnia 2024

Hrubieszów: Projekt uchwały w sprawie nadania boiskom sportowym przy Dwójce imienia Marka Kitlińskiego wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad Rady Miejskiej

Projekt uchwały w sprawie nadania boiskom sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego został wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Na początku dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie, z porządku obrad został wyprowadzony punkt dotyczący rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania boiskom sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego.

Nie podano uzasadnienia usunięcia tego punktu z porządku dzisiejszych obrad. Za wycofaniem punktu głosowało 12 radnych, 1 był przeciwko.

­

Uzasadnienie, dołączone do projektu uchwały, który zastał wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad Rady Miejskiej:

W dniu 13 września 2022 roku został złożony wniosek Grupy Inicjatywnej w sprawie nadania boiskom sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego.

Boiska sportowe znajdują się na działce nr 67/8 przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Żeromskiego 29, 22-500 Hrubieszów, w ich skład wchodzą: boisko wielofunkcyjne, boisko piłkarskie i bieżnia okrężna. Zostały wybudowane przez Gminę Miejską Hrubieszów w 2017 roku w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zarządzanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie znajdują się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie.

W ocenie Grupy Inicjatywnej nadanie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego boiskom sportowym stanowi dowód uznania jego zasług dla miasta Hrubieszowa.

Wniosek Grupy Inicjatywnej został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Radę Sportu (opinia z dnia 20.10.2022 r.), Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie (opinia z dnia 8.12.2022 r.) oraz przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie (opinia z dnia 9.12.2022 r.). Pan Marek Kitliński wyraża zgodę na nazwanie boisk sportowych swoim imieniem.

Pan Marek Kitliński to były sportowiec, nauczyciel i trener. Wybitny znawca historii sportu i publicysta, który w swoich działaniach promuje ideę krzewienia sportu na terenie miasta Hrubieszowa.

Pan Marek Kitliński w młodości uprawiał lekkoatletykę uzyskując II klasę sportową, reprezentując województwo lubelskie na arenie ogólnopolskiej.

Emerytowany dyplomowany nauczyciel z pasją do sportu, jego historii oraz ludzi, ale również działacz społeczny. W swoim życiorysie zajmował różne stanowiska – między innymi prezesa w Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki w Zamościu i Lublinie, Szkolnym Związku Sportowym, Zrzeszeniu LZS, 27 WDP AK w Hrubieszowie, Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim, „Unii” Hrubieszów, NSZZ „Solidarność” itd.

Autor „Antologii sportu hrubieszowskiego”, a także redaktor sportowy w Tygodniku Zamojskim czy portalu lubiehrubie.pl.

Za pracę i osiągnięcia został odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony Działacz LZS”, zasłużony trener PZLA, Złotą Odznaką Honorową PZLA, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wielu innymi wyróżnieniami.

Nagrodę Miasta Hrubieszowa Marek Kitliński otrzymał za pełną troski działalność sportową z młodym pokoleniem, dokumentowanie faktów i ludzi związanych ze sportem hrubieszowskim, zdobyte wyniki zawodników.

Pan Marek Kitliński w pełni zasługuje na uhonorowanie jego imieniem i nazwiskiem boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie, które powstały między innymi dzięki jego działaniom – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, który został wyprowadzony z porządku dzisiejszych obrad.

Opinia Miejskiej Rady Sportu » 

Opinia Rady Pedagogicznej SP nr 2 w Hrubieszowie »

Opinia Rady Rodziców przy SP nr 2 w Hrubieszowie »


źródło: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie / screen obrad / obradyonline.pl


Zobacz też:

Hrubieszów: Boiska przy Dwójce imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego?

Hrubieszów: Boiska przy Dwójce imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego?


Zerknij na Instagram →