15 czerwca 2024

Wydawnictwa Gmin

Urząd Gminy Hrubieszów, Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, systematycznie dbają o reklamę pięknych i historycznych terenów swojej gminy. Co raz wydawane są przewodniki turystyczne, foldery, pocztówki zwykłe i składane, informatory itp.

Reklamy

Zawierają one mapy turystyczne, kolorowe fotografie, informacje o wielu miejscowościach i o tym, co jest w nich do zwiedzania, opisy tras, szlaków i ścieżek turystycznych, szlaków rowerowych, opisy i ciekawostki krajoznawcze oraz ogólne, informacje o wydarzeniach kulturalnych, informacje praktyczne o hotelach, bazach noclegowych, polach namiotowych, kwaterach, wypożyczalniach rowerowych i wynajmie wozu konnego itd.

Najwięcej czasu nad tymi opracowaniami, jak widzę, spędza Pan Jacek Fuchs z GOK w Wołajowicach.

Reklamy

Gratulacje dla p. Jacka, Wójta Gminy p. Jana Mołodeckiego, radnych oraz pracowników GOK w Wołajowicach itd., czekamy na dalsze publikacje!

Reklamy

Więcej o gminie na stronie internetowej:
www.hrubieszow-gmina.pl >>

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>