20 lipca 2024

„W krainie lessowych wąwozów” nagrodzony na Tour Salon 2007

Nagrodzono najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego. „W krainie lessowych wąwozów” – zwycięzca konkursu „Turystyka – wspólna sprawa” – został uhonorowany na największych jesiennych targach turystycznych Tour Salon 2007 w Poznaniu.

Reklamy

„W krainie lessowych wąwozów” został uznany za jeden z najlepszych produktów turystycznych w Polsce w konkursie „Turystyka – wspólna sprawa”. Podczas targów reprezentuje województwo lubelskie jako regionalny markowy produkt turystyczny.

Nagrodę odebrali członkowie grupy partnerskiej (o tej samej nazwie co produkt), która tworzy i promuje produkt. Powstała ona podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, a skupia przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw i organizacji wspierających rozwój turystyki w województwie lubelskim. – Aby stworzyć rozpoznawany w całym kraju produkt turystyczny, wykorzystujemy kapitał ludzki i infrastrukturę naszego regionu – mówi Agnieszka Ciekot ze zwycięskiej grupy partnerskiej.

Reklamy

„W krainie lessowych wąwozów” prezentuje się na największym stoisku na Tour Salon 2007. Oprócz folderów i ulotek, zwycięska grupa partnerska przygotowała atrakcje dla gości z kraju i zagranicy. Odwiedzający mogą degustować regionalne wyroby cukiernicze i piekarskie, na przykład koguty kazimierskie. Prezentowana jest także twórczość ludowa z Wojciechowa, między innymi wyroby kowalskie i serwety.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2007 to największe jesienne targi turystyczne w Polsce. Prezentuje się na nich ponad 900 wystawców z kraju i zagranicy. Podczas 18. edycji imprezy organizatorzy spodziewają się odwiedzin przeszło 20 tysięcy gości z 20 krajów na całym świecie.

Reklamy

„W krainie lessowych wąwozów” to markowy produkt turystyczny, który – skutecznie promowany – już w niedługim czasie ma szansę stać się wizytówką województwa w kraju i za granicą. Stworzenie i promocja regionalnych atrakcji to jednak nie wszystko. Aby wykorzystać szansę na zwiększenie liczby turystów odwiedzających region, należy zadbać o odpowiedni poziom usług świadczonych przez działające tam przedsiębiorstwa turystyczne. Taką szansę stwarzają szkolenia zawodowe i menedżerskie organizowane w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. – Podczas zajęć kadra obsługująca turystów uczy się, jak pozyskiwać unijne środki na rozwój turystyki, nabywa też umiejętności praktycznych, na przykład jak obsługiwać gości w restauracji czy jak przyrządzać dobre drinki przy barze – mówi Agnieszka Ciekot.

Szkolenia dla branży turystycznej potrwają do końca 2007 roku. W województwie lubelskim w projekcie „Turystyka – wspólna sprawa” wzięło udział do tej pory ponad 120 podmiotów.

***
Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego. Partnerami projektu w województwie lubelskim są: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Nałęczowska”, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY”, Związek Transgraniczny Euroregion Bug, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”.
***
Ogólnopolskimi patronami projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są: Polska Organizacja Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa oraz Rada Krajowa Izb Turystyki
***
Partnerem konkursu „Turystyka – wspólna sprawa” są Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2007 organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o projekcie
„Turystyka – wspólna sprawa”

„Turystyka – wspólna sprawa” to pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Korzystają z niego przedsiębiorcy, samorządy lokalne oraz organizacje wspierające rozwój turystyki. Jego celem jest poprawa konkurencyjności branży turystycznej poprzez podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących.

Polską branżę turystyczną charakteryzuje wciąż niski poziom wykształcenia kadr świadczących usługi oraz brak szerszej współpracy regionalnej. Odpowiadając na te problemy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kompleksowy projekt szkoleniowo-doradczy, który ma do spełnienia trzy podstawowe zadania:
– podnieść umiejętności tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających na jednym obszarze,
– podnieść wiedzę dotyczącą różnych zagadnień branżowych związanych z działalnością turystyczną,
– doskonalić znajomość języków obcych.

Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki. W szkoleniach może uczestniczyć zarówno kadra zarządzająca, jak również pracownicy wymienionych podmiotów. Udział w nich weźmie, co najmniej 10 tysięcy osób, spędzając w salach szkoleniowych blisko 800 000 godzin. Szkolenia są tylko częściowo odpłatne dla uczestników, w większej części koszty szkoleń są pokrywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowane są trzy edycje projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Pierwsza edycja, wdrażana od stycznia 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA SA, obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz świętokrzyskie. Druga edycja, realizowana jest od lipca 2006 r. pod kierownictwem F5 Konsulting Sp. z o.o., obejmuje województwa: małopolskie, lubelskie, śląskie, warmińsko – mazurskie oraz zachodniopomorskie. Trzecia edycja, wdrażana od września 2006 r. pod kierownictwem firmy Doradztwo Gospodarcze DGA SA, obejmuje województwa: mazowieckie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie.

Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Konsorcjum w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA SA, F5 Konsulting Sp. z o.o., Central Europe Trust Polska Sp. z o.o., JDJ Bachalski Sp. z o.o., Migut Media SA.

Więcej o projekcie Turystyka Wspólna Spawa >>

zobacz zdjęcia >>