20 lipca 2024

Wyniki naboru w Werbkowicach

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach.

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ) Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Monika Podolak zam. Terebiniec.

Reklamy

***

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Reklamy

Pani Monika Podolak spełnia oczekiwania pracodawcy określone w ogłoszeniu z dnia 11 lutego 2009 r. Uzyskanie przez kandydatkę pozytywnych wyników podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej zadecydowało o wyborze jej kandydatury na w/w stanowisko.

13.03.2009 r.

Wójt Gminy Werbkowice
Lech Bojko

Hrubieszow LubieHrubie 2009