14 czerwca 2024

Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Horodło

Horodło

Reklamy

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zainaugurował realizacje programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich w dostępie do kończących się maturą szkół w miastach.

Projekt polega na stworzeniu wszystkim chętnym uczniom możliwość uczestnictwa w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Reklamy

Gmina Horodło realizuje projekt w Gimnazjum Zespołu Szkół Horodle oraz w Gimnazjum Publicznym w Strzyżowie.

Zajęcia w szkołach uzupełniają i rozszerzają program nauczania języka angielskiego w ramach obowiązującej podstawy programowej. Nauka odbywa się w formie zajęć pozalekcyjnych, poza obowiązującą siatką godzin, w wymiarze 90 godzin lekcyjnych w ciągu roku. Uczniowie, zależnie od stopnia znajomości języka, są dzieleni na grupy (do 15 osób).

Reklamy

Ponadto wydawnictwo zapewnia pomoc dydaktyczną i merytoryczną dla nauczycieli uczestniczących w programie, świadczoną w formie konsultacji oraz stosownych szkoleń, testy dla uczniów (w tym ich sprawdzanie) oraz wyposażenie bibliotek szkolnych w słowniki.

Nauczyciele realizujący program zostali ponadto włączeni w cykl szkoleń. Wszystkie szkolenia są nieodpłatne dla nauczycieli, natomiast opłaty uczniów – 5 zł za miesiąc zostaną w całości przeznaczone na potrzeby programu (materiały biurowe, wyposażenie pracowni języka angielskiego).

UG Horodło