18 lipca 2024

XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

Reklamy

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

Reklamy

4.    Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu z dnia 14 marca 2013 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy i formachprzeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2012.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie informacji o działalności instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie za 2012 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie za 2012 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej oceny stanu technicznego dróg powiatowych.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sprawozdania z efektów pracy w zakresie organizatora pieczy zastępczej.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Hrubieszowskiego za 2012 rok.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2013 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

16.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

17.    Wnioski i oświadczenia radnych.

18.    Zakończenie obrad.