Już prawie 1,5 tysiąca osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego podjęło pracę, a ponad 2 tysiące otrzymało dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu.

Reklamy

Zorganizowano już blisko 200 szkoleń zawodowych, ponad 2 tysiące uczestników otrzymało dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu, a prawie 1,5 tysiąca osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego podjęło pracę.

Atrakcyjność realizowanego przez Służbę Więzienną programu POWER 2014 – 2020 wynika m.in. z wysokiego stopnia użyteczności nabytej wiedzy i umiejętności. Zdobywanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych sprzyja procesowi resocjalizacji, zwiększa szansę na podjęcie pracy po zwolnieniu, a tym samym przeciwdziała powrotowi na drogę przestępstwa.

Reklamy

W jednostkach okręgu lubelskiego ponownie uruchomiono działania szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

W bieżącym roku okręg lubelski planuje przeprowadzić 52 cykle szkoleniowo – aktywizacyjne w 8 jednostkach penitencjarnych.

***

By wyjść na wolność i zacząć pracować…

Dwa lata do zakończenia odbycia kary pozbawienia wolności, bądź nabycia uprawnień do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z pozostałej części kary – to jeden z najważniejszych kryteriów umożliwiający zdobycie zawodu po drugiej stronie bramy więziennej. Osoba przebywająca obecnie w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego, która spełni to kryterium oraz dobrowolnie zgłosi chęć podniesienia lub zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych, by po opuszczeniu jednostki podjąć zatrudnienie w nowym zawodzie, może zostać uczestnikiem projektu.

***

Nauka zawodu

Dużą popularnością jak w latach ubiegłych cieszą się kursy ogólnobudowlane takie jak: Nowoczesne wykończenie wnętrz, Brukarz, Glazurnik, Blacharz-dekarz, Monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz Zagospodarowanie terenów zielonych i Opiekun/asystent osób starszych i niepełnosprawnych. Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizowane szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.


info i fot. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej