Z Doniecka pod Hrubieszów

W ostatnim czasie gmina Hrubieszów stała się miejscem wizyt studyjnych. Ich uczestnicy poznają pracę naszego samorządu, organizacji pozarządowych i współpracy między nimi oraz lokalne inicjatywy społeczne.

Reklamy

W tym celu, 27 czerwca br. przyjechała do nas 10-osobowa delegacja samorządowców z Ukrainy, z rejonu obwodu donieckiego na czele z Ołeksandrem Krawcowem – zastępcą Przewodniczącego Donieckiej Rady Obwodowej (wicemarszałkiem obwodu).

W Urzędzie Gminy Hrubieszów spotkali się wójtem Janem Mołodeckim, przewodniczącym Rady Gminy Januszem Jędrzejewskim, sekretarzem gminy Hrubieszów a zarazem przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomaszem Zającem i Józefem Kuropatwą – Starostą Hrubieszowskim.

W spotkaniu uczestniczyli także: Irena Czerwińska – przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie jak również koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i Danuta Kloc – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Kilkugodzinny objazd po terenie gminy poprzedziła wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Kosmowie, powstałym przy wsparciu funduszy unijnych. Goście z Ukrainy odwiedzili Wioskę Gotów w Masłomęczu, zapoznając się jak obecnie miejscowa ludność odtwarza życie codzienne starożytnych osadników, byli nad przełomem Bugu w Ślipczu, zwiedzili pałac w Czumowie i podziwiali panoramę Królewskiego Kąta z wieży widokowej w Gródku. Wszyscy otrzymali materiały promujące Ziemię Hrubieszowską.

 

Info i foto: UH Hrubieszów