Zakończenie obchodów 600-lecia Unii Horodelskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej zakończyło obchody 600 – lecia Unii Horodelskiej.

Reklamy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej zakończyło uroczyste obchody 600- lecia Unii Horodelskiej.

5 października do Horodła zjechali rycerze z różnych bractw rycerskich działających przy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Dzieci i młodzież uczestniczyli w licznych pokazach sztuk walki rycerskiej m.in. turnieju łuczniczym, kuszniczym. W trakcie pokazów rycerskich można było wybić pamiątkową monetę czy spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Rycerze zaprezentowali widzom krótką inscenizację bitwy między wojskami polskimi a krzyżackimi.

Dzieci i młodzież uczestniczyli także w warsztatach muzycznych prowadzonych przez zespół Floripari z Krakowa. Podczas spotkania dzieci mogły zagrać na kilku instrumentach pochodzących z epoki Średniowiecza a także zaśpiewać wspólnie z zespołem pieśni w języku hiszpańskim i łacińskim. W warsztatach uczestniczyła grupa ponad 30 uczniów Zespołu Szkół w Horodle.

Wieczorem podczas koncertu Zespołu Floripari w Kościele Parafialnym w Horodle wręczono nagrody uczniom , którzy wzięli udział w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej.

Zespół Floripari zaprezentował piękny koncert przygotowany specjalnie na obchody 600- lecia Unii Horodelskiej. W repertuarze znalazły się utwory średniowieczne i renesansowe a także elementy tańca pochodzącego z tych epok. Muzycy z Zespołu Floripari zaprezentowali się w pięknych strojach średniowiecznych .

6 października w spotkaniu przy Kopcu Unii Horodelskiej uczestniczyli Goście z Lublina, Chełma i Ukrainy . Następnie wszyscy spotkali się przy Obelisku Unii Horodelskiej gdzie rycerze z bractwa złożyli symboliczny wieniec . Tego dnia wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze z 2 HDSG z Horodła.

Momentem kulminacyjnym zakończenia obchodów była uroczysta msza św. w Kościele św. Jacka w Horodle celebrowana przez Księdza prof. Krzysztofa Grzesiaka z KUL . Podczas mszy św. poświęcono pamiątkową tablicę na dzwonnicy ufundowaną przez TMZH oraz Parafię Horodło . Poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Prałat Andrzej Puzon.

Ostatnim akcentem obchodów była konferencja naukowa w której głos zabierali Pan Profesor Tadeusz Trajdos, Panowie Leszek Rodziewicz i Andrzej Madej. Została również zaprezentowana monografia Gminy Horodła autorstwa Pana dr Andrzeja Wawryniuka.

Od soboty 5 X do 9 X można było oglądać przy kościele parafialnym wystawę poświęconą horodelskim tradycjom w odniesieniu do wydarzenia z 1413 roku. Wystawa została przywieziona z Grunwaldu a w najbliższym czasie ma być eksponowana również w Lublinie.