20 lipca 2024

Sprostowanie w sprawie „Rewitalizacji centrum Hrubieszowa….”

W związku z zamieszczeniem na portalu LubieHrubie projektu wizualizacji na przebudowę ul. Runek uprzejmie informuję, że obecne władze samorządowe Hrubieszowa nie mają nic wspólnego z tym projektem.

Reklamy

Przedstawiona wizualizacja została wykonana w 2009 r. (w poprzedniej kadencji) i służyła wyłącznie jako wymagany załącznik do wniosku na dofinansowanie projektu rewitalizacji centrum Hrubieszowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

W roku 2012 w wyniku przeprowadzonych uzgodnień Burmistrza Miasta z Urzędem Marszałkowskim wypracowano formułę, która dała możliwość modyfikacji projektu i jego realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Tym samym załączony wcześniej do wniosku projekt wizualizacji nie jest wiążący dla Wnioskodawcy.

Reklamy

Podpisana umowa na rewitalizację w dniu 10 października 2013 r. z wykonawcą przewiduje realizację zadań określonych w projekcie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że ta sama firma odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowej, jak również wykonanie robót.

Opracowana dokumentacja projektowa będzie podlegała zatwierdzeniu, a następnie rozpocznie się etap realizacji zadania.

Reklamy

Podzielam krytyczne opinie i obawy licznych komentatorów w sprawie pokazanej na portalu wizualizacji  i stanowczo oświadczam, że nowy projekt jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Nadmieniam jednocześnie, że zdjęcia pokazane w galerii, przedstawiające  wizualizację  nie zamieszczał Urząd Miasta w Hrubieszowie.  

 

Sekretarz Miasta

Czesław Podgórski

 

Od redakcji:

Wizualizacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta w Hrubieszowie jako załącznik pod nazwą „Program funkcjonalno – użytkowy”, do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym projektu:

Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

Chodzi o załącznik:

zał. 11-Program funkcjnalno-użytkowy


Poniżej w Google StreetViev widok terenu między ulicami: Prostą, Rynek i Placem Staszica (teren pomiędzy Stokrotką a Małym Kościółkiem) oraz wizualizacje, których temat dotyczy.


 

 


Wyświetl większą mapę