19 lipca 2024

Zamazywanie pamięci

Na niektórych tablicach upamiętniających miejsca mordów Polaków „niewidzialna ręka” zamazała liczbę ofiar, a na spotkaniu z gubernatorem Łucka oficjalnie kolportowano materiały, w których można przeczytać, że żołnierze AK mordowali ukraińską ludność cywilną używając tortur, jakich nie powstydziłaby się UPA.

Reklamy

Pani Zofia z Zamościa była 1 lipca na Ukrainie. W byłej polskiej kolonii Fundumie pod Uściługiem postanowiła zapalić znicz pod krzyżem upamiętniającym pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich rodaków. Zauważyła, że na pamiątkowej tablicy ktoś zamazał liczbę ofiar.

 

Czytaj więcej…

Reklamy

Zamazywanie pamięci »

 

źródło: kronikatygodnia.pl

Reklamy