Zamość: Bezpłatne szkolenie „Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Zamościu.

Reklamy

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, promocji zatrudnienia (MOPS, GOPS, PCPR, PUP), jak i do przedstawicieli JST oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera Jadwigę Olszowską – Urban – Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „PARTNERS NETWORK” w Krakowie, praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej, autorka i koordynatorka wielu projektów. Posiada ogromne doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi. Prowadziła szkolenia służące lokalnemu rozwojowi i aktywnemu tworzeniu miejsc pracy w powiatach i gminach na terenie całej Polski.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Co to jest III sektor, inicjatywa lokalna, ekonomia społeczna? – wprowadzenie do zagadnień, podstawowe pojęcia i definicje

2. Dobre praktyki działalności organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – ZAZ, WTZ; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Allozaur spółka z o.o, stowarzyszenie Delta, LGD Krzemienny Krąg; Fundacja Sławek i Radio OFF, Fundacja Fuga Mundi – Potrafisz 2008 – 2010 , Ja modelka

3. Rodzaje organizacji pozarządowych:

§ Stowarzyszenie zwykłe i rejestrowe

§ Fundacja

4. Jak założyć stowarzyszenie lub fundację, czyli analizujemy akty prawne:

§ Ustawa prawo o stowarzyszeniach

§ Ustawa o fundacjach

5. Różnica między fundacją a stowarzyszeniem – prezentacja multimedialna

6. Jak działają organizacje pozarządowe na rzecz inicjatyw ekonomii społecznej w naszym środowisku – czyli diagnoza III sektora i inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej w naszej gminie i powiecie

7. Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat ? – praca w grupach warsztatowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Strategia pozyskiwania 1% przez organizacje pozarządowe na inicjatywy lokalne w zakresie ekonomii społecznej – dobra praktyka fundacja Anny Dymnej.

9. Wolontariat szansą na aktywność mieszkańców w zakresie inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej, czyli różne formy wolontariatu – dobre praktyki z Polski: Zamojskie Centrum Wolontariatu, Susiec Szkolny Klub Wolontariatu

10. Bariery i korzyści bycia wolontariuszem w sektorze ekonomii społecznej: w środowisku lokalnym, w organizacji , w instytucji, w firmie

11. Prawa i obowiązki wolontariusza

12. Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej w gminie, powiecie szansą na kształcenie kompetencji społecznych i pozyskiwanie doświadczenia zawodowego przez mieszkańców w ramach reintegracji społeczno – zawodowej

13. Możliwości, jakie daje działalność pożytku publicznego i wolontariat lokalnym organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej w mojej gminie, powiecie. Inicjatywy ekonomii społecznej w regionie lubelskim – dobra praktyka – prezentacja multimedialna

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zwrot kosztów dojazdów, poczęstunek, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Całość szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 11 czerwca 2013 r.

Miejsce realizacji szkolenia: Zamość, ul. Orląt Lwowskich 15

Termin i godzina: 13-14.06.2013 r. godz. 09.00-16.00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 84 627 11 91 lub drogą e-mailową:e.jablonska@fundacja.lublin.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY »