23 maja 2024

Zamość: Otwarcie wystawy poświęconej Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Droga życia Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, które odbędzie się w Zamościu, w dniu 11.12.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Galerii pod św. Kajetanem przy ul. Ormiańskiej 1. (wejście od podwórza, I piętro).

 

Słowo wstępne wygłosi ks. dr Krzysztof Stola. Do nabycia będą także książki Marii Okońskiej: „Przez Maryję wszystko dla Boga. Wspomnienia 1920-1948” oraz „Wspomnienie z Powstania Warszawskiego” wydane przez Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO.


Maria Okońska – polska polonistka, psycholog. Uczestniczka powstania warszawskiego. Założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Od 1942 bliska współpracownica Stefana Wyszyńskiego. W roku 1948 aresztowana przez UB za działalność duszpasterską i organizowanie obozów wakacyjnych dla dziewcząt z całej Polski.

Wypuszczona po interwencji biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Odwiedzała uwięzionego Prymasa Polski w Komańczy ostatnim miejscu jego odosobnienia. Jedyny świadek składania przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego w odosobnieniu Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Wymieniona imiennie w testamencie warszawskim Prymasa Tysiąclecia. Dnia 2 sierpnia 2009 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.