20 maja 2024

Zamość: Sympozjum nt. Ochrony zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zaprasza do udziału w sympozjum nt. „Ochrony zwierząt przed nielegalnym przewozem przez granicę”.

Konferencja odbedzie się w dniu 24 marca 2012 r. o godzinie 9.30 w budynku Colegium Novum przy ul. Koszary 54 w Zamościu.

 

Program: 

09:30 Otwarcie sympozjum przez dziekan dr Ewę Kuźmę

09:40 Ogólne zasady ochrony zwierząt na podstawie konwencji o handlu dzikimi zwierzętami i roślinami – Eliza Terejko i Bernadetta Podolak, studentki II roku Bezpieczeństwa Narodowego, studiów niestacjonarnych

10:00 Rola straży granicznej w wykrywaniu przemytu zwierząt – por. SG Mariusz Kulczyński, komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie

10:20 Współpraca straży miejskiej ze strażą graniczną i policją w zakresie realizacji postanowień konwencji waszyngtońskiej – mgr inż. Wiesław Gramatyka, komendant Miejskiej Państwowej Straży w Zamościu

10:40 Zagrożenie epidemiologiczne spowodowane przez sprowadzanie chorych zwierząt – Stanisław Jaślikowski, Państwowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

11:00 Przerwa na kawę

11:20 Relacje człowiek – zwierze w różnych religiach świata – Mariola Klimowicz – Dobrowolska, studentka I roku Bezpieczeństwa Narodowego, studiów niestacjonarnych

11:40 Antyhumanitarne warunki przewozu zwierząt – lek. weterynarii Przemysław Pogudź, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Zamościu

12:00 Rola Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu w opiece nad zwierzętami wykrytymi w czasie nielegalnego przewozu przez granicę – mgr inż. Grzegorz Garbus, dyrektor Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera w Zamościu