Zasłużony dla Gminy Hrubieszów

Jak co roku organizacje pozarządowe, społeczne, sołectwa mogą składać wnioski dotyczące przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów”. Nadanie tytułu jest wyrazem uhonorowania osoby szczególnie zasłużonej dla rozwoju
lokalnego gminy Hrubieszów.

Reklamy

Kandydatów do Tytułu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, społeczne, sołectwa w formie stosownej uchwały zgodnie z ich statutami lub regulaminami czy stosownymi przepisami. organizacyjnymi. 

Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście w terminie do 31 marca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Hrubieszów.

Symbolem nadania tytułu jest statuetka przedstawiająca dłoń, która w hołdzie pochyla czapkę zdjętą z głowy.

Tytuł nadawany jest przez Kapitułę ustalaną corocznie dla rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułów w składzie:
1) Wójt Gminy Hrubieszów,
2)  Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów
3)  Przedstawiciel organizacji pozarządowej
4)  Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich
5)  Przedstawiciel partnera gospodarczego będącego członkiem stowarzyszenia działającym na
terenie Gminy Hrubieszów
W skład Kapituły wchodzą również osoby, które uzyskały tytuł „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów”.

Zasłużony dla Gminy Hrubieszów

Rusza kolejna edycja Konkursu „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów”. Nadanie tytułu jest wyrazem uhonorowania osoby szczególnie zasłużonej dla rozwoju lokalnego gminy Hrubieszów.

Reklamy

(więcej…)