29 maja 2024

Zatrudniaj legalnie – już prawie 40 spotkań poświęconych zasadom zatrudniania cudzoziemców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców z terenu województwa lubelskiego, Nadbużański Oddział Straży Granicznej zorganizował już 39 spotkań szkoleniowych poświęconym zasadom zatrudniania cudzoziemców oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP.

 

Spotkania szkoleniowe odbywały się na terenie całego województwa lubelskiego od początku stycznia do końca kwietnia br. Szkolenia poświęcone zasadom zatrudniania cudzoziemców były organizowane przez funkcjonariuszy NOSG wspólnie z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, pracownikami PUP, ZUS oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Podczas prowadzonych spotkań omawiano przepisy regulujące zasady zatrudniania pracowników zagranicznych, zarówno w oparciu o kompetencje Straży Granicznej, jak również naszych partnerów. Obecni na spotkaniach eksperci i praktycy przedstawiali swoje prelekcje, dotyczące zagadnień związanych z sytuacją na polskim rynku pracy, trudnościami w zatrudnianiu obcokrajowców, uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców w oparciu o system ” Oświadczeń o zamiarze zatrudniania cudzoziemców …. ” oraz kontrolą legalności zatrudniania cudzoziemców.

Poruszane były problemy zarówno natury prawnej jak i praktycznej, z którymi obecnie zmagają się pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców. Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierających polski rynek pracy na potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy. Stanowi to bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy.

 

źródło i fot NOSG