23 maja 2024

Zbieraj zakrętki – pomagaj hospicjum

Zakończyła się I edycja akcji „Zbieraj zakrętki, pomóż Hospicjum Santa Galla”, podczas której hospicjum zebrano 15 ton zakrętek. We wrześniu 2012 roku ruszyła II edycja.

Wolontariusze i koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zapraszają wszystkich, którzy chcą wesprzeć Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych do włączenia się do II edycji zbiórki plastikowych zakrętek po napojach, wodach, szamponach, kawie, herbacie itp. 

Zakrętki zostaną przekazane Hospicjum, a następnie poddane recyklingowi. Za uzyskane fundusze zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny dla przewlekle chorych przebywających w Hospicjum.

Dziękujemy wszystkim, którzy zwykłą, małą, plastikową zakrętką zechcieli wesprzeć  I edycję. Liczymy na Waszą pomoc również w tym roku szkolnym.

Informacje o hospicjum  znajdują się na stronie internetowej www.santagalla.pl

 

Beata Tomaszczuk – Koordynator SKW ZS nr 1