22 lipca 2024

Zmiany w statuci stowarzyszenia „Lepsze Jutro”

W dniu 30 kwietnia 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Hrubieszowsko – Mireckiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Reklamy

Podczas zebrania dokonano zmiany w statucie stowarzyszenia w celu dostosowania go do zapisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Członkowie stowarzyszenia przyjęli załącznik do statutu, dotyczący regulaminu funkcjonowania Rady. Ponadto przedstawiono informację o stanie przygotowań do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Reklamy

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając