Znów zrobią drogi w Gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów rozstrzyga cztery postępowania przetargowe na remonty i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych. Kolejny, piąty przetarg został już ogłoszony.

Reklamy

W połowie lipca Gmina Hrubieszów otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji (bezzwrotnej pomocy) z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie na wykonanie remontów dróg wewnętrznych (osiedlowych) w miejscowościach: Mieniany, Husynne i Dziekanów. Drogi te zostały nieodpłatnie przejęte przez gminę od Agencji w 2003 r. Agencja przyznała Gminie Hrubieszów łącznie 310.491,45 zł na remonty wszystkich trzech odcinków dróg. Gmina zobowiązała się pokryć pozostałe koszty remontów w kwocie 34.943,50 zł. W dniu 6 września 2012 r. minął termin na składanie ofert w trzech przetargach nieograniczonych na realizację tych zadań. Na każdy z powyższych przetargów wpłynęło po jednej ofercie. Wszystkie oferty spełniły wymagania, w związku z czym wyłoniono wykonawcę robót. W najbliższych dniach mają zostać podpisane umowy na wykonanie remontów. Remonty dróg w Husynnem i Mienianach mają zostać wykonane do dnia 5 października 2012 r., a w Dziekanowie do dnia 11 października 2012 r.

W dniu 7 września dokonano otwarcia oferty (wpłynęła tylko jedna) na wykonanie remontów nawierzchni dróg poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na 10 odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hrubieszów (w miejscowościach: Annopol, Cichobórz, Czumów, Kosmów, Łotoszyny, Stefankowice Kolonia, Szpikołosy, Świerszczów, Teptiuków i Wołajowice). Również w tym przetargu wyłoniono wykonawcę za łączną kwotę: 193.858,30 zł. W tym przypadku także podpisanie umowy nastąpi w najbliższym czasie. Wszystkie remonty mają zostać wykonane do dnia 30 października 2012 r.

Na dzień 25 września br. Gmina Hrubieszów zaplanowała jeszcze otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej na odcinku o długości 406 m w Ubrodowicach. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 50.000,00 z budżetu Województwa Lubelskiego. Zakończenie wykonania zadania wyznaczono do dnia 26 października 2012 r.