28 września 2023

Bezpłątny kurs sędziowski w ZOZPN Zamość

Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej organizuje kurs na sędziów piłki nożnej. Jeśli interesuje cię przygoda z gwizdkiem i spełniasz kryteria – zapraszamy! Kurs jest bezpłatny!

Reklamy


Warunki uczestnictwa w kursie:

– wiek minimum 16 lat (kobiety i mężczyźni)

Reklamy

– wykształcenie minimum średnie lub w trakcie nauki

– brak przeciwwskazań zdrowotnych

Reklamy

– sprawność fizyczna

– zainteresowanie piłką nożną


Zainteresowani proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do końca grudnia 2015 roku na adres:

Okręgowe Kolegium Sędziów ZOZPN
ul. Królowej Jadwigi 8
22-400 Zamość
tel/fax 84 638-62-40

Na stronie www.zozpn.pl w dziale „Do pobrania – Okręgowe Kolegium Sędziów” umieszczono ankietę oraz oświadczenie dla kandydatów na sędziów, które powinny być dostarczone wraz ze zgłoszeniem na kurs.