Buczak i Podgórski we władzach LZS

W Lublinie odbył się XVI Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Zrzeszenia LZS. Z naszego powiatu w skład nowej, szerokiej Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS wszedł wiceprezes Unii Hrubieszów p. Jan Buczak, natomiast Komisji Rewizyjnej od wielu lat członek LZS p. Czesław Podgórski.

Reklamy

Zjazd przebiegał według znanych procedur, czyli: powitanie gości, przyjęcie porządku obrad, wybory przewodniczącego, wice, sekretarzy, różnych Komisji, przyjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, różne sprawozdania, dyskusja, udzielenie absolutorium ustępującym, wybory, ogłoszenie wyników wyborów, wystąpienie nowego Przewodniczącego, przyjęcie Uchwał i Wniosków. W Zjeździe uczestniczyli dwaj wyżej wymienieni Panowie oraz trener sekcji podnoszenia ciężarów MKS „Unia” w Hrubieszowie p. Antoni Czerniak.

Miły akcent dla MKS „Unia” w Hrubieszowie nastąpił podczas wręczania wyróżnień, ponieważ klub otrzymał puchar za zajęcie 5 miejsca we współzawodnictwie w systemie sportu młodzieżowego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w latach 2004 – 2007. Natomiast Jan Buczak otrzymał decyzją prezesa Polskiego Związku Kolarskiego odznaczenie „Za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego”. Złotą odznakę „Za zasługi dla sportu” m.in. otrzymali byli zawodnicy LZS z naszego powiatu, obecnie znani działacze Lubelszczyzny Józef Poterucha (Grabowiec) i Krzysztof Pszenniak (Unia).

W przedstawionym sprawozdaniu dowiadujemy się, że w poprzedniej, działającej w latach 2004 – 2007, 29 osobowej radzie wojewódzkiej zasiadał p. Andrzej Kulczyński z Unii Hrubieszów.

Niestety w sprawozdaniu o osiągnięciach, rzadko spotykamy drużyny czy miejscowości z naszego powiatu. W klasyfikacji za Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe LZS w punktacji Gmin spotkamy dopiero Mircze na 9 pozycji w roku 2007 i w punktacji powiatów na tej samej pozycji Hrubieszów.W zakresie sportu osób niepełnosprawnych wyróżniono uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Werbkowicach.

Aby otrzymać dotacje finansowe w ramach Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS należało w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży zdobyć ponad 100 punktów i przez te 4 lata udawało się tyle zdobywać sekcji podnoszenia ciężarów MKS „Unia” w Hrubieszowie. Natomiast aby otrzymać pomoc finansową (niższą od wcześniej wymienionej) w ramach Wiodących Ludowych Klubów Sportowych należało tych punktów zdobyć minimum 30 – 40. W latach 2004 – 2005 udało się to sekcji lekkoatletycznej MKS „Unia” w Hrubieszowie.

We współzawodnictwie ogólnopolskim młodzieży z naszego powiatu klasyfikowana jest tylko Unia Hrubieszów i to tylko sekcje podnoszenia ciężarów oraz lekkiej atletyki. W 2004 roku Unia z klubów województwa lubelskiego zajęła 23 miejsce ze 187 punktami (pc – 146; la – 41), w 2005 r. 54 miejsce ze 124,80 pkt. (pc – 111; la – 13,80), w 2006 r. 44 miejsce ze 136,80 pkt. (pc – 122, la – 14,80), w 2007 r. 30 miejsce ze 167,50 pkt. (pc – 149; la – 18,50).

Wśród kadry szkoleniowej, którzy przyczynili się do wysokiej pozycji lubelskiego LZS w kraju wymienieni są szkoleniowcy z MKS „Unia” w Hrubieszowie sekcji podnoszenia ciężarów: Antoni Czerniak i Leszek Tarnawski oraz lekkiej atletyki Andrzej Kulczyński. I tu mamy żal, czyli ja Marek Kitliński i Małgorzata Muzyczuk, bo to nasi wychowankowie zdobywali i zdobywają (jeszcze) najwięcej punktów dla sekcji la. Niestety, widocznie nam się wydawało, że pracowaliśmy w klubie. Jest jasne, że ktoś nas nie lubi i chce zatrzeć po nas ślad, mam nadzieję, że to się nie uda.

W dalszej części sprawozdania przeczytamy, że Hrubieszów był współorganizatorem Mistrzostw Polski LZS w różnych kategoriach wiekowych oraz Ogólnopolskich Igrzysk LZS i Młodzieży Szkolnej w 2007 r. w podnoszeniu ciężarów, był trzykrotnie współorganizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Polsko – Ukraińskiej.

Indywidualnie w sprawozdaniu wyróżniona jest Ewa Mizdal za 8 miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w podnoszeniu ciężarów w 2006 r. O Rafale Fedaczyńskim ani słowa.

Nowy ścisły Zarząd Wojewódzkiego LZS na lata 2008 -2011:
przewodniczący – Józef Poterucha,
wiceprzewodniczący – Zbigniew Radziejczak, Wacław Słomkowski, Konrad Firek,
sekretarz – Elżbieta Orzechowska ,
skarbnik – Arkadiusz Maksymiuk,
członkowie – Jan Kijko, Zygmunt Kusiak i Ryszard Nielipiuk,
przewodniczącym komisji rewizyjnej został ponownie Marian Kozak.

***

Czy jest nadzieja ?
Mam nadzieję, że uaktywni się również Zarząd naszego Powiatowego Zrzeszenia LZS (jeżeli taki istnieje?), ponieważ jak ja byłem onegdaj, przed wielu laty zawodnikiem, startowałem w wielu powiatowych zawodach LZS (nie tylko w la), brałem udział w obozach sportowych, plebiscytach i wspominam ten udział z przyjemnością. W prasie czytam, ile imprez organizowanych jest w powiecie tomaszowskim czy zamojskim – u nas prawie cisza.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Buczak Jan wszedł do Zarządu Zrzeszenia LZS w województwie lubelskim.