Dotacje dla hrubieszowskich klubów sportowych

19 lutego w Urzędzie Miasta zostały przekazane umowy na dotacje dla hrubieszowskich klubów sportowych: MKS Unia Hrubieszów, UKS Jedynka i UKS Ogólniak.

Reklamy

 

19 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów odbyło się spotkanie Pani Marty Majewskiej Burmistrz Miasta Hrubieszowa z przedstawicielami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ogólniak” oraz Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” Hrubieszów, podczas którego zostały przekazane umowy na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej”, opiewające łącznie na kwotę  323 tys. zł.

 

Poszczególnym klubom przyznano dotacje w wysokości:

Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów – 302 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 18 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” – 3 000 zł

 

Szczegóły rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej >>

 

fot. UM Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Nowe ławki w mieście

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Miasto poszukuje sprawców dewastacji. Przewidziana nagroda!

WIADOMOŚCI – Podsumowanie kampanii wizerunkowej #HrubieszówJestemStąd