29 lutego 2024

Dzień Dziecka na sportowo

1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Hrubieszowa i okolic, na rajd rowerowy i pokazy na skateparku.

Reklamy

 

Jeśli chciałbyś pokazać, co potrafisz – na hulajnodze, rowerze, czy rolkach, masz okazję!

Start o godzinie 17:00 – dla uczestników przewidziane nagrody!

Reklamy

 

Rajd zaczynamy o 10:00.

Dla uczestników przygotowaliśmy grilla.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

REGULAMIN

Burmistrz Dzieciom

Dzień Dziecka na Skateparku

 

Termin i miejsce:

Piątek, 1 cze 2018 r. godz. 17:00 – Skatepark na terenach HOSiR

 

Organizatorzy:

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

1. Warunki uczestnictwa:

–         zgłoszenia odbywają się w dniu pokazu u organizatorów, przy skateparku, w godzinach (16:30-17:00),

–         każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie i przedstawić dokument tożsamości zaświadczający o ukończeniu 18 lat,

–         uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodziców, lub pełnoletniego opiekuna na udział podopiecznego w zawodach – (załącznik nr 1 do regulaminu – dostępny również na fanpage’u HOSiRu na Facebooku,

–         Obowiązkowe jest używanie kasków – uczestnicy bez kasków nie będą dopuszczeni do pokazów. Zalecane jest używanie nałokietników, nakolanników i innych ochraniaczy w celu zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków,

–         udział w pokazie jest bezpłatny i odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

2. Zasady rozgrywania 

–         Przejazdy po torze po przeprowadzeniu rozgrzewki,

–         każdy przejazd trwać będzie 2 minuty,

 

3. Kategorie

Pokaz odbywa się w trzech kategoriach, bez podziału na klasy wiekowe i płeć:

– Skating (rolki),

– BMX (rowery),

– Hulajnoga.

 

4. Program zawodów

– Trening, zapisy – godz. 16:30-17:00,

– Skating,

– BMX,

– Hulajnoga,

– Rozdanie nagród. 

 

5. Postanowienia końcowe:

 

* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania pokazu.

* Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na skateparku.

* Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym regulaminem będzie rozstrzygał organizator.

 


 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowo – rekreacyjnych

 

………………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………………………….

Adres

………………………………………………….

tel. kontaktowy

………………………………………………….

PESEL dziecka

 

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………….. w zajęciach sportowo- rekreacyjnych Burmistrz Dzieciom. Dzień Dziecka na Skateparku organizowanych przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniu 01.06.2018 r. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

 

    ………………………                                        ………………………………

            data                                                          podpis rodzica/opiekuna

 

 

źródło: HOSiR