Ferie na Lodowisku – zapraszamy na zawody short track

We wtorek – 21 stycznia i czwartek – 23 stycznia zapraszamy dzieci i młodzież szkolną na zawody „Ferie na Lodowisku”. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Reklamy

 

REGULAMIN zawodów „Ferie na lodowisku”

Termin i miejsce:

Reklamy

wtorek 21 stycznia oraz czwartek 23 stycznia. godz. 11:00 – Lodowisko na Rynku Miejskim

 

Organizator:

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Warunki uczestnictwa:

– zgłoszenia odbywają się w dniu imprezy u organizatorów, przy lodowisku, od godz. 9:00,

– każdy zawodnik, który ukończył 18 lat, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie i przedstawić dokument tożsamości zaświadczający o ukończeniu 18 lat,

– uczestnicy ze szkół podstawowych oraz ze szkół średnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodziców, lub pełnoletniego opiekuna na udział podopiecznego w zawodach – (załącznik nr 1 do regulaminu – dostępny na fanpage’u HOSiRu na Facebooku oraz u kierownika lodowiska),

Obowiązkowe jest używanie kasków – uczestnicy bez kasków nie będą dopuszczeni do imprezy.

Zalecane jest używanie nałokietników, nakolanników i innych ochraniaczy w celu zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków, udział w zawodach jest bezpłatny i odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

Zasady rozgrywania

Przejazdy na czas dokoła lodowiska.

 

Kategorie i dystans

Szkoły podstawowe

klasy 1-3 – 2 okrążenia

klasy 4-6 – 3 okrążenia

klasy 7-8 – 4 okrążenia

Szkoły ponadpodstawowe – 5 okrążeń.

 

Program zawodów

zapisy – od godz. 09:00,

klasy 1-3 – 11:00

klasy 4-6 – 11:30

klasy 7-8 – 12:00

Szkoły ponadpodstawowe – 12:00.

Godziny poszczególnych przejazdów mogą ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.

 

Nagrody

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają koszulki sportowe.

 

Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania pokazu.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na lodowisku.

Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym regulaminem będzie rozstrzygał organizator.

 


 

Oświadczenie rodzica / opiekuna, plik odt. >>