22 czerwca 2024

Gramy dla Norberta

Hrubieszów

Reklamy

W niedzielę 5 czerwca na boiskach treningowych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się charytatywny turniej „Gramy dla Norberta”. Norbert Barszczewski reprezentując barwy UNII Hrubieszów uległ w jesieni 2010 r. w skomplikowanemu złamaniu nogi. Uzyskane w czasie turnieju środki przeznaczone zostaną na pomoc w leczeniu zawodnika.

O wypadku Norberta w czasie meczu Unii z Tanwią Majdan Stary przeczytacie
TUTAJ »

Reklamy

REGULAMIN
CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
„GRAMY DLA NORBERTA”

Reklamy

1. Organizator: MKS „UNIA” Hrubieszów

2. Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Hrubieszowie, HOSiR Hrubieszów

3. Cel imprezy: pomoc w leczeniu zawodnika sekcji piłki nożnej MKS „UNIA” Hrubieszów – Norberta Barszczewskiego

4. Termin i miejsce: 5.06.2011r. (niedziela) boiska treningowe HOSiR, początek rozgrywek godz. 9.00

5. Zasady oraz system rozgrywek:
a) turniej rozegrany zostanie na boisku trawiastym o wym. 60x40m.
b) bramki: 5×2
c) liczba zawodników na boisku: 6+bramkarz
d) liczba zmian dowolna (system hokejowy) dopuszczalne zmiany zwrotne
e) system rozgrywek i czas gry uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn

6. Uczestnictwo:
a) w turnieju uczestniczyć mogą zespoły szkolne, zakładowe, środowiskowe i inne, po dokonaniu u organizatorów dobrowolnej wpłaty, nie mniejszej niż 100 zł od drużyny
b) koszty ewentualnych przejazdów pokrywają uczestnicy
c) zespoły biorące udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie
d) lista zawodników poszczególnych drużyn musi być poświadczona pieczęcią i podpisem lekarza, w przeciwnym razie kapitan lub kierownik zespołu składa pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kontuzje

7. Nagrody:
a) za miejsca I-III drużyny otrzymują puchary
b) wszystkie drużyny otrzymują dyplomy uczestnictwa najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców otrzymują statuetki oraz dyplomy

Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator we współpracy z sędzią głównym turnieju
2. Organizator nie zabezpiecza szatni i nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie gdzie przebiegać będą rozgrywki
3. Termin zgłoszeń do Turnieju upływa z dniem 02.06.2011r. Zgłoszenia proszę kierować na adres:

MKS UNIA
ul. Ciesielczuka2
22-500 Hrubieszów
tel/fax 84/6962381

Tel kontaktowe organizatorów:
1. Bogusław Lachowicz: 601425815
2. Mirosław Szuper: 664545910

***

Zapraszamy do udziału

Organizatorzy