Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce

28 lutego w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce. Początek zawodów: szkoły ponadgimnazjalne od godziny 09.00. Gimnazja od godziny 10.30, szkoły podstawowe od godziny 12.00.

Reklamy

Regulamin Halowych Otwartych Mistrzostw Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce na rok 2012

1. Organizatorzy: HOSiR Hrubieszów, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Reklamy

2. Cel imprezy – wyłonienie mistrzów halowych Powiatu Hrubieszowskiego w kategoriach indywidualnych i drużynowych, popularyzacja lekkiej atletyki

3. Termin i miejsce – 28.02.2012r. – Hala HOSiR Hrubieszów

4. Kategorie wiekowe i konkurencje:

 • 1995 i starsi (szkoły ponadgimnazjalne) chłopcy i dziewczęta (oddzielnie)

 • konkurencje: bieg na 45m(płaski), bieg na 45m ppł, bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie hali, rzut piłką lekarską 4kg, skok wzwyż. 

 • 1996, 1997, 1998 (szkoły gimnazjalne) chłopcy i dziewczęta (oddzielnie)

 • konkurencje: identyczne jak w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • 1999 i młodsi (szkoły podstawowe) dziewczęta i chłopcy (oddzielnie)

 • konkurencje: bieg na 45m (płaski), bieg – 5 okrążeń dookoła hali, sztafeta 4 x 1 okrążenie hali, rzut piłką lekarską 3 kg, skok wzwyż.

5. Zgłoszenia do zawodów – każda szkoła ma prawo zgłosić po 2 zawodników/zawodniczki w każdej konkurencji/sztafety – 4 osoby. Zgłoszenia do dnia 27.02.2012r. przyjmowane będą w HOSiR Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2, lub na numer tel/fax 846962381, ewentualnie pocztą elektroniczną: e-mail hosir@op.pl ( wzór zgłoszenia w załączeniu).

6. Kolejność startów – szkoły ponadgimnazjalne rocznik 1995 i starsi (Dz. i Chł.) od godziny 09.00. Gimnazja rocznik 1996,97,98 (Dz. i Chł.) od godziny 10.30, szkoły podstawowe rocznik 1999 i młodsi (Dz. i Chł.) od godziny 12.00

7. Punktacja: I m. – 12 pkt., II m. – 9 pkt., III m. – 7 pkt., IV m. – 5 pkt., V m. – 4 pkt., VI m. – 3 pkt., VII m. – 2 pkt., miejsca od VIII do ostatniego – 1pkt.

8. Nagrody – Indywidualne: za miejsca I – III dyplomy, Drużynowo: I miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – puchary, I – III miejsca w poszczególnych kategoriach szkół – dyplomy.

Kolejność przeprowadzanych konkurencji:

 • 45m ppł Chł. – serie na czas wzwyż Dz. p.lek.Chł.

 • 45m.ppł Dz – serie na czas

 • 45m. Chł. eliminacje

 • 45m. Dz. eliminacje

 • 45m. Chł. Finał-4 zawodników z najlepszym czasem w eliminacjach

 • 45m. Dz. finał-4 zawodniczki z najlepszym czasem w eliminacjach wzwyż Chł. p.lek.Dz.

 • 5 okrążeń Dz. – serie na czas

 • 5okrążeń Chł. – serie na czas

 • 4x1okrążenie Chł. – serie na czas

 • 4x1okrążenie Dz. – serie na czas

Każdy zawodnik ma prawo udziału w 1 konkurencji + sztafeta. W biegu na 45 m. do finału wchodzi 4 zawodników z najlepszymi wynikami w poszczególnych kategoriach wiekowych. W pozostałych konkurencjach miejsca zostaną ustalone na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych seriach.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników, godziny startów mogą ulec zmianie.

9. Postanowienie końcowe: koszty przejazdu na zawody pokrywają instytucje zgłaszające. Obowiązek ubezpieczenia uczestników zawodów spoczywa na instytucji (szkole) delegującej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

W sprawach spornych decyzje podejmuje bezpośredni organizator zawodów, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe, zmienione przed wejściem na halę.

Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Organizatorzy

 

KARTA ZGŁOSZENIA

http://lubiehrubie.pl/teksty/20120228_mpla_karta_zgloszenia.pdf