Stypendia dla najlepszych uczniów w gminie Werbkowice

Po raz kolejny najlepszym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Werbkowice, Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko ufundował prywatne stypendia. Za osiągnięcia w nauce lub sporcie w I semestrze tego roku szkolnego stypendia otrzymało 14 uczniów.

Reklamy

Wysokość jednorazowego stypendium dla każdego ucznia wyniosła 150 zł. Łącznie kwota ufundowanych stypendiów wyniosła 2 100 zł.

Wójt wszystkim nagrodzonym uczniom osobiście wręczył stypendia pieniężne wraz z pamiątkowymi dyplomami.

Reklamy

 

Stypendia za szczególne osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 otrzymali:

ALEKSANDRA ZINKIEWICZ, uczennica klasy III b w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. Najlepsza uczennica w klasie. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, zajmuje czołowe miejsca w konkursach organizowanych na terenie szkoły. Rozwija swoje zainteresowania muzyczne ucząc się grać na pianinie. Ola bierze aktywny udział w życiu szkoły.

CEZARY TKACZUK, uczeń klasy VI a w Szkole Podstawowej w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. Uczeń uzyskał wysoką średnią ocen: 5,2. Cezary bierze aktywny udział w konkursach. Zakwalifikował się do II etapu kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z przyrody. Otrzymywał także liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych organizowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Cezary jest bardzo zaangażowany w pracę społeczną na rzecz szkoły.

MAGDALENA ZAŁUSKA, uczennica klasy III d w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. Uczennica osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen: 5,0. Ponadto wielokrotnie uczestniczyła w konkursach przedmiotowych. Magdalena angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły, czynnie działa w strukturach ZHR działającym przy gimnazjum.

MAGDALENA LUBAŚ, uczennica klasy II b w gimnazjum w Gimnazjum w Werbkowicach w Zespole Szkół w Werbkowicach. Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen: 5,1. Brała aktywny udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły, a także ogólnopolskich. Zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie „Ładne Pisanie”, Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Junior Media” oraz warsztatach dziennikarskich dla uczniów i nauczycieli organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Kurier Lubelski. Ponadto brała udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Terapeutycznym „Ortograffiti”. Uczennica jest zaangażowana w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.

MICHAŁ SZYMCZUK, uczeń klasy III w Publicznej Szkole Podstawowej w Turkowicach. Uczeń osiągnął najwyższe wyniki w nauce w Szkole za I semestr. Michał przejawia szczególne zainteresowanie wiedzą z zakresu edukacji matematycznej. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest ambitny i pracowity.

JAGODA GANCARZ, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Terebiniu. Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen: 4,8. Ponadto wielokrotnie brała udział w gminnych rozgrywkach sportowych. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

PATRYCJA CHODOROWSKA, uczennica klasy V w Publicznej Szkole Podstawowej w Podhorcach. Uczennica uzyskała najwyższą średnią ocen w I semestrze. Patrycja brała aktywny udział w konkursach szkolnych, zakwalifikowała się do etapu powiatowego w konkursie „Wiedza o Biblii i Historii Kościoła”. Ponadto osiąga sukcesy w rozgrywkach tenisa stołowego zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. Uczennica bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

ALEKSANDRA TEREBUS, uczennica klasy VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Gozdowie. Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen:4,8. Ola wielokrotnie uczestniczyła w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, brała aktywny udział w konkursach przedmiotowych (matematyka, przyroda). Uczennica jest bardzo zaangażowana w pracę społeczną na rzecz szkoły, pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

KAROLINA GAUDNIK, uczennica klasy V w Szkole Podstawowej w Malicach. Uczennica uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen za I półrocze: 5,3. Wzorowa ocena z zachowania. Karolina brała udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, jest laureatką konkursu matematycznego „Szpak” na etapie szkolnym. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz zawodach sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym.

JULIA KOWALSKA, uczennica IV klasy w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Sahryniu. Uczennica uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole: 5,1. Brała udział w konkursie matematycznym Szpak. Julia bardzo chętnie pracuje społecznie na rzecz klasy i szkoły.

PATRYK PANKIEWICZ, uczeń III klasy w Gimnazjum w Zespole Szkół w Sahryniu. Uczeń uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole: 5,15. Brał aktywny udział w konkursach. Uzyskał II wynik w etapie okręgowym konkursu geograficznego, zakwalifikował sie do drugiego etapu konkursu matematycznego „Zagimak”.

ALEKSANDRA KOZYRA, uczennica IV klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Honiatyczach. Uzyskała wysoką średnią ocen – 5,0. Uczennica bierze aktywny udział w konkursach. Chętnie angażuje się w życie szkoły i klasy.

MAGDALENA DRĄCZKOWSKA, uczennica I klasy w Publicznym Gimnazjum w Honiatyczach. Średnia ocen za I semestr – 4,73. Uczennica bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy, oraz w konkursach szkolnych.

JOANNA SKOWYRA, uczennica IV klasy w Szkole Podstawowej w Hostynnem. Uczennica uzyskała wysoką średnią ocen: 5,1.

 

Tekst: SJO w Werbkowicach.