27 maja 2024

Hrubieszowska Liga Koszykówki – przed nami kolejny sezon

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki. Termin zgłoszeń drużyn upływa 24 listopada 2017 roku. Przewidywane rozpoczęcie ligi w niedzielę 3 grudnia 2017 r.

 

Zasady ogólne.

 

Organizatorami zawodów są:

Animatorzy Orlika przy ul. Zamojskiej 16 w Hrubieszowie: Paweł Padkowski, Bartłomiej Sadowski

UKS ,,Ogólniak” przy Zespole Szkół Nr2 w Hrubieszowie reprezentowany przez Prezesa Zbigniewa Krawczuka

 

Uczestnictwo.

Drużynę stanowi 10 zawodników. Minimalny skład zespołu może liczyć 5 zawodników.

 

Przepisy gry.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz. w tym szczególnie z niewielkimi modyfikacjami:

mecz składa się z czterech kwart po 10 minut,

przerwy między kwartami wynoszą 2 minuty, zaś między połowami 4 minuty,

czas gry nie będzie zatrzymywany, za wyjątkiem 2 ostatnich minut czwartej kwarty na każdy gwizdek sędziego,

w przypadku braku rozstrzygnięcia po czterech kwartach mecz będzie kontynuowany tyloma 5 minutowymi dogrywkami aż nastąpi rozstrzygnięcie,

błędy czasowe związane z przekraczaniem czasu (8 sekund na opuszczenie połowy obrony, 5 sekund utrzymywanie przy piłce bez ruchu, 3 sekundy przebywania w polu 3 sekund, 24 sekundy na ukończenie akcji) będą odgwizdywane tylko w przypadku nagminnego przekraczanie tych przepisów

przed każdym meczem zgodnie z przepisami, kapitan lub trener wypełnia uproszczony protokół meczu.

 

Sposób przeprowadzenia rozgrywek ligowych.

Budżet ligi koszykówki stanowią wpłaty uczestników oraz pieniądze pozyskane od sponsorów.

Zawody rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu pierwszej rundy rozegrana zostanie druga runda . 

spóźnianie się na mecz jest niedopuszczalne (organizator toleruje 5 minut)

sytuacje sporne w trakcie meczu rozstrzyga sędzia pierwszy lub, jeżeli zachodzi taka potrzeba główny organizator.

w trakcie zawodów prowadzi się rywalizację na: najskuteczniejszego strzelca ligi oraz najlepszego gracza ligi.

organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje zawodników w trakcie rozgrywek

zawodnicy i kibice, są także odpowiedzialni za rzeczy pozostawione na trybunach i w szatniach

niedopuszczalny jest start zawodnika nieprzygotowanego do gry (tj. pod wpływem alkoholu, bez odpowiedniego ubioru i obuwia)

 

Punktacja.

System punktowania jest następujący:

drużyna zwycięska zdobywa 2 punkty do klasyfikacji ligowej,

drużyna przegrana zdobywa 1 punkt do klasyfikacji ligowej,

drużyna, która nie stawi się na mecz w pełnym 5 osobowym składzie, przegrywa walkowerem zdobywając 0 punktów do klasyfikacji i przegrywając 0 : 20 w punktach,

drużyna przegrywa mecz w skutek braku zawodników jeżeli w trakcje meczu ma mniej niż 2 zawodników gotowych do gry, drużyna przegrana w ten sposób otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji ligowej, gdy ta drużyna do momentu braku zawodników prowadziła – przegrywa mecz stosunkiem 0 : 2 w punktach, gdy drużyna przegrywała utrzymuje się wynik punktowy jaki był w momencie przerwania meczu.

 

W tabeli ligowej klasyfikacja obliczana jest w taki sposób, że o kolejności miejsc decyduje odpowiednio:

ilość zdobytych punktów,

jeżeli dwie drużyny mają taka samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje wynik meczu pomiędzy nimi,

w dalszej kolejności pod uwagę bierze się stosunek koszy zdobytych pomiędzy tymi drużynami,

jeżeli to nie rozstrzyga pod uwagę bierze się stosunek koszy z wszystkich rozegranych meczy,

stosunek koszy oblicza się zawsze przez dzielenie koszy zdobytych przez kosze stracone,

jeżeli stosunek jest identyczny decyduje ilość zdobytych koszy.

 

Termin i miejsce zgłaszania drużyn:

Ustala się ostateczny termin zgłoszeń zespołów do ligi na dzień 24 listopada 2017r. na adres:  hlk.hrub@gmail.com ) Do dnia 30 listopada 2017 r. należy dokonać opłaty wpisowego oraz przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w lidze podpisany przez jednostkę delegującą (podpis dyrektora szkoły lub opiekuna UKS lub innej uprawnionej osoby). Przewidywane rozpoczęcie ligi 03 grudnia 2017 r. – niedziela. Wpisowe w wysokości 300 zł w przypadku drużyn szkolnych, i 400 zł w przypadku pozostałych drużyn, płatne u organizatora: UKS ,,Ogólniak” (Zbigniew Krawczuk)

Termin i miejsce Hrubieszowskiej Ligi Koszykówki.

Hala Sportowa ZS Nr2 ,,Staszic” w Hrubieszowie

Terminarz znajdował się będzie w Internecie na stronach http://www.lubiehrubie.pl/

 

PP