I Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia na stadionie HOSiR odbędzie się I Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja. Organizatorami imprezy pod patronatem Urzędu Miasta Hrubieszów są – MKS Unia Hrubieszów i HOSiR Hrubieszów.

Reklamy

b>REGULAMIN
I Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

Patronat
– Urząd Miasta Hrubieszów

Organizator
– MKS Unia Hrubieszów
– HOSiR Hrubieszów

Cel imprezy
– Upamiętnienie rocznicy ustanowienia Konstytucji 3-Maja
– Popularyzacja biegów wśród młodzieży

Termin i miejsce
– 29.04.2007r. 10.30 na obiektach HOSiR w Hrubieszowie

Warunki uczestnictwa
– W zawodach mogą brać wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie

Nagrody
– Indywidualnie za miejsca I-III upominki za miejsca I-IV pamiątkowe dyplomy
– Drużynowo Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne za I miejsce puchary, za I-IV miejsce dyplomy
– Nauczyciele za I-III w punktacji za największą ilość biorących udział uczestników pamiątkowe puchary

KATEGORIE WIEKOWE I PROGRAM MINUTOWY

10.30 Otwarcie
10.45 Dz Przedszkolaki 300m
10.50 Ch rzedszkolaki 300m
10.55 Dz 97 i młodsze 600m
11.00 Ch 97 i młodsi 600m
11.05 Dz 96 600m
11.10 Ch 96 600m
11.15 Dz 95 600m
11.20 Ch 95 600m
11.25 Dz 94 600m
11.30 Ch 94 600m
11.35 Dz 93 600m
11.40 Dz 92 600m
11.45 Dz 91 600m
11.50 Dz 90 i starsze 600m
11.55 Ch 93 1000m
12.00 Ch 92 1000m
12.05 Ch 91 1000m
12.10 Ch 90 i starsi 1000m

Zasady punktacji druzynowej:1-15pk, 2-8pk, 2-10pk, 4-8pk, 5-7pk, 6-6pk, 7-5pk, 8-4pk, 9-3pk,10-2pk,11-do ostatniego 1-pk;

KONKURENCJE DODATKOWE BEZ PUNKTOWANIA

12.20 Dz wszystkie roczniki Szkół Podst. 400m chód
12.30 Ch wszystkie roczniki Szkół Podst. 400M chód

Każda szkoła ma prawo wystawić po 5 osób do konkurencji dodatkowych (dziewcząt i chłopców), czołowi zawodnicy w tych konkurencjach zostaną nagrodzeni upominkami.

12.40 Zakończenie imprezy

Zgonie z art. 52 ustawy o KF 19.01.1994r. Obowiązek ubezpieczenia zawodników biorących udział w zawodach spoczywa na organizacji, którą zawodnik reprezentuje.

Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie, a wynikłe w trakcie trwania imprezy rozstrzygała będzie komisja powołana przez organizatora.