I Hrubieszowski Młodzieżowy Cross Rowerowy

I. DATA I MIEJSCE
• 20.05.2006 r (sobota) godz 10.00
• trasa Crossu – boiska HOSiR

Reklamy

II. ORGANIZATOR
• Stowarzyszenie "Hrubieszów na Rowerach"

III. CEL
• Propagowanie zdrowego trybu życia
• Wdrażanie do uczestnictwa w Kulturze Fizycznej

br />IV.UCZESTNICTWO
1. I Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
2. II Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
3. III Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
4. IV Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
5. V – VI Klasa Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
6. I – III Gimnazjum – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
7. Szkoła Średnia – dziewczęta i chłopcy (Oddzielne Grupy)
8. Kategoria OPEN – kobiet i mężczyzn (Oddzielne grupy)
9. Klasyfikacja Szkół Podstawowych łączna – dziewczęta i chłopcy

1m – 20 pkt, 2m -19 pkt ……… 20m – 1 pkt.
Każdy uczestnik winien przedstawić legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający rok urodzenia oraz przynależność szkolną.

V. NAGRODY
• 1 – 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej Medale , wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy .W klasyfikacji Szkół Podstawowych – 1-3 miejsce Puchary.
• W przypadku pozyskania sponsorów – upominki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Startowe – 2 zł,
• Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie
• Wskazane posiadanie kasku ochronnego
• Każdy uczestnik winien posiadać własny rower.
• Sprawy sporne rozstrzyga Organizator.