25 maja 2024

Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej

Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz Urząd Gminy w Werbkowicach zapraszają do uczestnictwa w Powiatowej Lidze Halowej Piłki Nożnej, której rozgrywki prowadzone będą w miesiącach: listopad, grudzień 2011 oraz styczeń i luty 2012 w Hali Sportowej w Werbkowicach oraz innych obiektach sportowych powiatu hrubieszowskiego.

I. Cel.
1. Popularyzacja halowej piłki nożnej w powiecie hrubieszowskim.
2. Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy.
3. Popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim.
4. Promocja systemu imprez masowych oraz współzawodnictwa sportowego na terenie powiatu.

II. Organizator.

Hala Sportowa im. Bronisława Malinowskiego w Werbkowicach

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Urząd Gminy w Werbkowicach

III. Termin i miejsce.

Powiatowa Liga w Halowej Piłce Nożnej prowadzona będzie w miesiącach: listopad, grudzień 2011 oraz styczeń i luty 2012. Szczegółowy terminarz spotkań opracowany zostanie po rejestracji wszystkich chętnych drużyn. Poszczególne kolejki spotkań, rozgrywane będą w wyznaczone niedziele na Hali Sportowej w Werbkowicach oraz innych obiektach sportowych powiatu hrubieszowskiego.

IV. Zasady uczestnictwa.

W Powiatowej Lidze mogą brać udział drużyny, w skład której mogą wchodzić wyłącznie zawodnicy – amatorzy /nie zrzeszeni, nie grający w klubach/. Drużyna liczy 12 zawodników, rocz. 1990 i starsi. Nie dopuszcza się uzupełnianie składu osobowego drużyny w trakcie trwania ligi.

V. Zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w Powiatowej Lidze należy składać do dnia 27 października 2011 roku na adres: Hala Sportowa, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice, lub telefonicznie – Ryszard Mazurkiewicz – kierownik hali sportowej, tel. 512 457 051, lub osobiście pod ww. adresem.

VI. Zasady przeprowadzenia turnieju.

1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, planuje się rozegranie kilku kolejek spotkań. W jednym dniu maksymalnie 2 mecze.

2. Drużyny powinny (ale nie muszą) posiadać jednolite stroje.

4. Z każdej kolejki spotkań, prowadzona będzie tabela wyników, zamieszczana na stronie internetowej.

5. Punktacja:
– mecz wygrany – 3 pkt.
– remis – 1 pkt
– mecz przegrany – 0 pkt

6. O kolejności miejsc w Lidze decyduje:
– łączna ilość zdobytych punktów przez drużynę,
– lepszy stosunek bramek strzelonych do straconych,
– bezpośredni mecz.

VII. Nagrody.
Za zajęcie I miejsca Puchar Starosty Hrubieszowskiego.
Za zajęcie II-III miejsca Puchar Wójta Gminy Werbkowice.
Wszystkie drużyny otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

VIII. Sprawy różne.

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas meczy.

2. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki kradzieży w trakcje rozgrywania meczy.

3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i zawodów.

4. Kierownicy /kapitanowie/ zespołu maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać z nim zawodników swojego zespołu.

5. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom w trakcie trwania ligi napoje chłodzące.

6. Organizator prowadzi pełną dokumentację z przebiegu Ligi

7. Ustala się wpisowe w wysokości 150 zł od zgłoszonej drużyny.

***

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy