23 września 2023

Powołano Stowarzyszenie Polskiej Piłki Błotnej BKS Roztocze!

W środę (30 listopada) w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskiej Piłki Błotnej BKS Roztocze. – Spotkaliśmy się w celu założenia stowarzyszenia, które będzie prowadziło przede wszystkim działalność sportową pod kątem rozwoju polskiej piłki błotnej, jak również jej promocji.

Reklamy

Wybraliśmy zarząd stowarzyszenia, uchwaliliśmy statut i podjęliśmy kilka uchwał. Zatwierdziliśmy także kalendarium planów i działań stowarzyszenia na lata 2011/2012. Zorganizujemy kilka imprez sportowo-rekreacyjnych, m. in. Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej, kilka meczów w tej dyscyplinie, a także turniejów piłki nożnej. Złożyliśmy już kandydaturę do organizacji Swamp Soccer World Cup, czyli Mistrzostw Świata w piłce błotnej w 2012 roku. W planie jest wydanie publikacji, która będzie zawierała przepisy gry w piłkę błotną oraz zarys działalności BKS Roztocze – obecnego Mistrza Polski w tej dyscyplinie. Niedługo wystartujemy także z kampanią promocyjną dyscypliny – powiedział nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia Tomasz Pakuła

Reklamy

Przypomnijmy, że Prezesem stowarzyszenia został Tomasz Pakuła, zastępcą – Zbigniew Masternak, sekretarzem – Jakub Koisz, skarbnikiem – Michał Mękal, a członkiem zarządu Radosław Niziołek. Terenem działania stowarzyszenia będzie Gmina Krasnobród, ale dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie będzie mogło prowadzić działalność na terytorium całego kraju oraz poza jego granicami. Teraz Stowarzyszenie dąży do uzyskania odpowiedzialności cywilnoprawnej. Więcej informacji o nowatorskiej dyscyplinie sportu, jaką jest piłka błotna, można znaleźć na ww.pilkablotna.futbolowo.pl.

***

Powołano Stowarzyszenie Polskiej Piłki Błotnej BKS Roztocze