30 maja 2024

Przed nami V Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

5 maja na stadionie miejskim w Hrubieszowie odbędzie się V Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do udziału w nim dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

V Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

Regulamin

 

Patronat: Burmistrz Miasta Hrubieszowa

 

Organizator: HOSiR Hrubieszów,

 

Cel imprezy

– Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,

– Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako prostej formy rekreacji ruchowej.

 

Termin i miejsce: 05.05.2017 roku obiekty otwarte HOSiR, godz. 9:30.

 

Warunki Uczestnictwa

Dzieci i młodzież szkolna występują pod opieką nauczycieli i wychowawców. Każdy zawodnik musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową wg załączonego wzoru, okazaną sędziemu na starcie i zdaną na mecie biegu.

 

Nagrody

– Indywidualnie za zajęcie za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej dyplomy i medale,

– Drużynowo za I miejsca puchary i dyplomy w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

– Dyplomy dla najlepszych nauczycieli (po podliczeniu punktacji)

Nagrody wręczane będą tuż po zakończeniu każdego z biegu

 

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

godz. 9:30 – Otwarcie Imprezy

godz. 9:45 – Przedszkolaki (dziewczynki 2010 i młodsze) dystans: 200m

godz. 9:55 – Przedszkolaki (chłopcy 2010 i młodsi) dystans: 200m

 

Szkoły podstawowe

godz.10:05 – Dziewczęta rocznik 2008-2009 300m

godz.10:15 – Chłopcy rocznik 2008-2009 300m

godz.10:25 – Dziewczęta rocznik 2006-2007 600m

godz.10:40 – Chłopcy rocznik 2006-2007 600m

godz.10:55 – Dziewczęta rocznik 2004-2005 600m

godz.11:10 – Chłopcy rocznik 2004-2005 600m

 

Gimnazja

godz.11:25 – Dziewczęta rocznik 2001-2003 600m

godz.11:40 – Chłopcy rocznik 2001-2003 600m

 

Szkoły ponadgimnazjalne

godz.11:55 – Dziewczęta rocznik 2000 i starsze 1200m

godz.12:10 – Chłopcy rocznik 2000 i starsi 1200m

 

godz: 12:30 zakończenie imprezy

 

Czas rozgrywania biegów może ulec zmianie.

 

UWAGI KOŃCOWE:

1. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na instytucji delegującej (szkoła, przedszkole).

2. Wręczenie nagród odbywać się będzie sukcesywnie po zakończeniu biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Zasady punktacji:

1msc – 35pkt. 2msc – 30pkt, 3msc -25pkt, 4msc – 20pkt, 5msc – 19pkt, 6msc – 18pkt, 7msc-17pkt, 8msc – 16pkt, 9msc – 15pkt, 10msc – 14pkt, 11msc – 13pkt, 12msc – 12pkt, 13msc – 11pkt, 14msc – 10pkt, 15msc – 9pkt , 16msc – 8pkt, 17msc – 7pkt, 18msc – 6pkt, 19msc – 5pkt, 20msc – 4pkt, 21msc – 3pkt, 22msc – 2pkt, od 23msc po 1pkt

 

_________________________________________________

KARTA STARTOWA

Imię i Nazwisko zawodnika/czki …………………………………

Rok urodzenia……………………………………dystans……………..

Szkoła…………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko nauczyciela…………………………………………

_________________________________________________